Eind januari 2016 hebben we voor VGM clusterleden in samenwerking met Veiligheid Voorop een workhop ‘Veiligheid in de Keten’ georganiseerd. Naast de presentatie van drie Best Practices was er een sessie waarbij de uitkomsten van een groepsdiscussie werden gevisualiseerd. Hieronder de tekeningen.

VGM DialoogCommunicatie

Communicatie begint al aan de voorkant tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Samen zorg je voor interactie en dialoog.

Cultuur & gedragVGM Gedrag

Een veilige keten wordt gecreëerd door gedrags- of cultuurverandering te bewerkstelligen; coachen is daarbij belangrijk. Durf ook een stapje terug te doen om alles te overzien. Geef positieve feedback en houd vast aan ‘’plan-do-check-act’’

VGM Culturiseren
Culturiseren

Culturiseren betekent het veiligheidsplan en de veiligheidscultuur naar een hoger plan tillen. De keten moet sterker. Daarvoor moeten we respect, openheid en uitspreken bereiken.

VGM VertrouwenGezamenlijk doel

Samenwerking moet gestoeld zijn op vertrouwen, een koepel van vertrouwen. Op basis van een aantal termen die ‘’vertrouwen’’ laden is een gezamenlijk doel bepaald. De koepel overziet dit en stuurt positief aan.

VGM CommunicatieKennis

Communicatiemuren moeten doorbroken worden om te weten te komen wat er aan de hand is. Je moet niet bang zijn om door te vragen: heeft de ander goed begrepen wat ik bedoel?

VGM Time OutTime out

Machtsverhoudingen kunnen weleens tot spanningen leiden. Af en toe moet je aan de noodrem durven trekken. Mensen die dit doen moeten hierom ook gewaardeerd worden. Zie veiligheid in de keten als teamsport; zowel de coach als de spelers hebben recht op een time out!