WAAROM (zijn we er)

Voor een concurrerend Noord-Nederland is een vitale en veerkrachtige industrie onmisbaar. Wij geloven dat de noordelijke productiebedrijven en hun technische dienstverleners samen de kennis en expertise hebben om elkaar continu te verbeteren en daarmee de hele bedrijfstak steeds naar een hoger niveau kunnen tillen. Alleen, die uitwisseling van kennis en expertise gaat niet vanzelf. Daar helpt NPAL bij.

HOE (werkt het)

Elk bedrijf heeft sterke punten waar andere bedrijven van kunnen leren. Door samen te werken inspireren de bedrijven elkaar en leren ze van en met elkaar waardoor ze hun verbeterambities eerder realiseren. Zo worden ze slimmer en productiever, en versterken ze de Noord-Nederlandse economie. NPAL faciliteert de kenniscirculatie en legt best practices, onderzoeken, boeken en modellen online vast op de kennisbank op de website van NPAL.

WAT (doen we)

NPAL organiseert verbeterclusters op het gebied van Operational Excellence, Veiligheid Gezondheid en Milieu, en Duurzame Inzetbaarheid van personeel. Jaarprogramma’s stellen we samen met de deelnemers vast. Door dit maatwerk sluiten de programma’s aan bij de (verbeter)ambities van de deelnemende bedrijven. Het draait om samen leren maar vooral ook om samen te doen, onder professionele begeleiding van NPAL en externe deskundigen. Waardoor deelnemende bedrijven merkbaar en meetbaar verbeteren. Dat is de kracht van NPAL.

‘We staan voor versterking van de regio’
Folkert van der Meulen, NPAL

AMBITIE

De concurrentiekracht van de noordelijke industrie versterken, dat is de ambitie van NPAL. Productiebedrijven en technische dienstverleners worden bij NPAL:

  • Geïnspireerd door collega-ondernemers, voorbeeldbedrijven en kennisinstellingen
  • Verbonden door intensieve samenwerking in clusters met bedrijven met vergelijkbare ambities
  • Aangespoord door betrokkenheid, commitment en resultaatgerichtheid.

Met het directeurenplatform, de verbeterclusters en de kennisbank wil NPAL voor deze bedrijven “the place to be” zijn om hun verbeterambitie te realiseren.
Door de continue versterking van de bestaande clusters en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten wil NPAL een toekomstbestendige not-for-profit organisatie zijn en een serieuze bijdrage leveren aan de promotie van de industrie in de noordelijke regio.

DOELGROEP

NPAL richt zich op de industrie: productiebedrijven en hun technische dienstverleners. De industrie is voor de leef-, woon- en werkomgeving in de regio van groot belang.

Technische bedrijven zorgen voor:

~ 20% werkgelegenheid
~ 40% bruto product
~ 60% export
~ 80% R&D uitgaven

UITDAGINGEN

De thema’s van NPAL sluiten aan bij belangrijke uitdagingen voor de komende jaren waar de Noord-Nederlandse industrie op moet anticiperen:

  • Arbeidsproductiviteit moet omhoog door globalisering en hoge lonen. Dit is hét centrale thema van NPAL.
  • Heldere strategie, gedragen door het hele bedrijf.
  • Binden en boeien van (nieuwe) vitale en competente medewerkers.
  • Hoog intern en extern veiligheidsniveau.
  • Voldoen aan klimaatdoelstellingen voor proces en product.
  • Benutten van nieuwe technologie.
  • Proactief anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer weten over de uitdagingen voor de industrie? Lees dan hier verder in het NPAL Industriekompas 2020-2025.