Organisatie

De stichting NPAL bestaat uit een programmateam van vier vaste medewerkers.
Voor de inhoudelijke begeleiding van de clusters zijn inhoudelijk deskundigen ingeschakeld.
Er is een Raad van Toezicht, een Raad van Advies, en we werken samen met diverse kennisinstellingen en partners.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directie bestuurt overeenkomstig de missie en visie van de stichting en dat de gestelde doelen van NPAL worden gerealiseerd. Ze keurt het jaarplan, de begroting en de jaarrekening goed, en moet haar fiat geven aan grote besluiten.

 • Edward Groen, Teijin Aramid (voorzitter)
 • Nina Huck, plantmanager QSIL Nederland
 • Willem Smink, bestuursvoorzitter Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Joost Bogers, algemeen directeur IG Design Group Hoogeveen
 • Jelmer Dijkstra, general manager Fresenius Kabi Emmer-Compascuum
 • Freddy de Boer, algemeen directeur ENGIE Services Noord 
 • Sjoerd Visser, site director BASF Heerenveen 

De Raad van Advies fungeert als klankbord voor de directie ten aanzien van bestaande en te ontwikkelen activiteiten van NPAL.

 • Dina Boonstra, algemeen directeur NOM
 • Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord
 • Frans Alting, directeur Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
 • Ulbe Bijlsma, algemeen directeur Stertil Group
 • Peter Wolfs, market manager Sustainable Chemistry TNO
 • Rien Slingerland, commissaris IJssel Technologie

Voor de inhoudelijke begeleiding van de clusters maken we gebruik van deskundigen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in hun adviespraktijk in de industrie. Een nadere introductie van hen vindt u bij de betreffende clusters.

 • Fred Jansen, senior bedrijfskundige IJssel Technologie
 • Hero de Jager, technical director contract manufacturing and best practices AOC Aliancys
 • Jochem van Woerden, Cruoninga Consultancy
 • Eddy Rosendaal, ER Adviseur van Veranderingen
 • Jan de Ridder, Javelijn
 • Herman Beerling, Information Security Officer Teijin Aramid

Deze kennisinstellingen zijn betrokken bij clusters van NPAL. Waar nodig en wenselijk kunnen we een beroep op hen doen voor theoretische en praktische bijdragen van hoogleraren, lectoren, docenten en studenten.

 • Rijkuniversiteit Groningen / COPE
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Noorderpoort College Groningen
 • Windesheim Zwolle
 • Universiteit Twente
 • TNO

Voor VGM Noord-Nederland werken we samen met

 • Veiligheidsregio Groningen
 • Omgevingsdienst Groningen
 • CASOS (Contractor Alliance for Safety On Shell operations)
 • Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)