Duurzame Inzetbaarheid

Schaarste aan gekwalificeerd personeel dwingt bedrijven meer aandacht te geven aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De concurrentie op de arbeidsmarkt is hoog, waardoor het lastig is om goed inzetbaar personeel aan te trekken. Het wordt daarom steeds belangrijker om eigen medewerkers te blijven binden en boeien.

Om de productiviteit van bedrijven te laten stijgen en hun concurrentiepositie te versterken, is het essentieel om medewerkers op de juiste manier in te zetten en hen eigenaarschap te geven.

Bedrijven vinden het belangrijk om de medewerkers in hun kracht te krijgen en duurzaam inzetbaar te houden, dus competent, flexibel en vitaal. Tegelijkertijd speelt de vraag hoe medewerkers voorbereid moeten worden op de komst en de snelheid van nieuwe technologische ontwikkelingen. Hoe kunnen bedrijven de huidige bezetting over een aantal jaar ook nog inzetbaar houden? In het cluster Duurzame Inzetbaarheid richten we ons op de knelpunten op HRM gebied en uitdagingen in de noordelijke industrie. Bedrijven delen kennis, ervaringen en best practices om samen van te leren. Deelnemers vinden inspiratie en vertalen die naar het eigen bedrijf om het werk beter te organiseren, waardoor zowel de medewerkers als het bedrijf productiever worden.

In dit cluster komen strategische en operationele vraagstukken aan bod met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bedrijven hebben daar intern al allerlei programma’s of projecten voor ingericht, maar in dit cluster helpen de deelnemers elkaar om dit nog beter te organiseren. Het doel is om continu te blijven verbeteren. Gezamenlijk kijken we naar thema’s als vitaliteit, wendbaarheid, verzuim en leiderschap. Daarnaast richten we ons ook op thema’s om bedrijven aantrekkelijk maken voor de instroom van nieuwe collega’s, bijvoorbeeld door employer branding.

Thema’s

Krapte op de arbeidsmarkt

Ook in het noorden ontstaat steeds meer krapte op de arbeidsmarkt. Wat doen we aan employer branding? En wat doen we om medewerkers te behouden, zowel de junior medewerkers als de senior medewerkers?

Leiderschap

Binnen de organisatie zijn medewerkers soms doorgegroeid vanwege hun vakkennis en niet direct vanwege hun leidinggevende capaciteiten. Hoe gaan we hiermee om? En hoe zorgen we dat ze een dienende of coachende stijl leiderschap gaan ontwikkelen?

Het nieuwe beoordelen

Er gaan steeds meer geluiden op om de ‘ouderwetse’ beoordelingsgesprekken af te schaffen. Veel bedrijven kiezen voor een ander systeem van beoordelen. Maar wat werkt? En wat niet?

Vitaliteit

Gezond eten en bewegen zorgen voor minder verzuim en meer energie op het werk. Veel bedrijven besteden hier al aandacht aan en hebben daar hun eigen programma’s voor. In het cluster delen we wat wel en niet werkt.

Eigenaarschap

Het nemen van verantwoordelijkheid voor werk en eigen inzet, het nakomen van afspraken en het leveren van een zinvolle en effectieve bijdrage aan het resultaat van de organisatie. We gebruiken het ‘Wiel van Eigenaarschap’ waarin factoren zijn opgenomen die bijdragen aan een gevoel van eigenaarschap bij medewerkers en om het juiste gesprek aan te gaan.

Programma

Het cluster komt bij elkaar tijdens vijf plenaire bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst staat er een thema centraal dat wordt voorbereid door de inhoudelijk deskundige en één of meer deelnemers, plus de clustermanager van NPAL. Ook is er ruimte voor thema’s en vraagstukken die voortkomen uit de actualiteiten van de deelnemers. De bijeenkomsten worden georganiseerd bij een deelnemer van het cluster.

Naast de plenaire bijeenkomsten werken een aantal deelnemers in een werkgroepen aan specifieke thema’s, zoals ‘het nieuwe beoordelen’ en ‘eigenaarschap’.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
JvW

Jochem van Woerden

Jochem van Woerden is na 10 jaar HR-manager geweest te zijn bij Grontmij Nederland, sinds 2015 eigenaar van Cruoninga Consultancy,  en vanuit die rol betrokken bij IndustriepleinNoord. Hij ziet Duurzame Inzetbaarheid als lonkend perspectief voor directies, managers en vooral medewerkers zelf om keuzes te maken die helpen om te blijven ontwikkelen en om productief te blijven. De deelnemers aan dit cluster geven aan dat bij gelijkblijvende bezetting de productiviteit moet blijven stijgen. Zaak is dus om qua inzet en kwaliteit een slag te maken. Samen met de deelnemende bedrijven knoppen vinden en aan draaien, vindt Jochem  een mooie uitdaging in dit cluster.

Doelgroep

HR-managers van zowel noordelijke productiebedrijven als technische dienstverleners.

Deelnemers

Attero Wijster
Avebe Veendam
BASF Nederland Heerenveen
Beenen Heerenveen
Emmtec Industrial Services Emmen
ENGIE Services Noord Roden
Essity Hoogezand
Gasunie Groningen
IG Design Group Hoogeveen
Kisuma Chemicals Veendam
Motip Dupli Wolvega
Nedmag Industries Veendam
QSIL Nederland
Reym Industrieel Reinigen Veendam
Solidus Solutions Noord-Nederland
Stork Technical Services Nederland Groningen

Meer informatie:

Auke Piet van der Meulen

apmeulen@npal.nl

06 506 707 87