Swedish Match, een BRZO-bedrijf en deelnemer van het cluster Veiligheid, Gezondheid & Milieu, is actief bezig om het veiligheidsbesef van de medewerkers te verhogen en daarmee de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Drie jaar geleden werd een onderzoek gedaan naar de grootste risico’s in het bedrijf die onveilige situaties veroorzaken. Dit bleek vooral van menselijke factoren af te hangen. De pijlen werden vervolgens gericht op het verhogen van het veiligheidsbesef van de medewerkers en het vergroten van de kennis.

Om het bewustzijn en de kennis te vergroten, werd al jaren geleden gestart met een VCA-cursus voor de medewerkers en praktisch alle medewerkers behaalden het VCA-certificaat. Dit was echter niet voldoende. De medewerkers zagen veiligheid nog niet als een topprioriteit in hun dagelijkse werkzaamheden. Het veiligheidsbewustzijn bleek niet voldoende. Deze constatering was een trigger voor Swedish Match om met meer urgentie veiligheid onder de aandacht te brengen. Na een brainstormsessie werd besloten om het schrijven van toolboxen door medewerkers over hun eigen taken en hun eigen werkomgeving te introduceren. Men hoopte hiermee het veiligheidsbesef dusdanig te verhogen dat het onbewust veilig werken zou verbeteren.

Uitvoering
Voor alles wat in het bedrijf te maken heeft met veilig en gezond werken kan een toolbox worden opgesteld. “Verantwoord & gezond eten” is een item dat door de catering medewerker kan worden opgesteld; een toolbox over het gebruik van een speciaal type ladder door een monteur.

Minimaal 1 keer per jaar, soms 2 keer, worden er 10 tot 12 toolboxen geschreven waarbij elke toolbox zoveel mogelijk door iemand anders wordt aangeleverd. De verzameling van toolboxen wordt uitgedeeld onder de medewerkers en bewaard in een persoonlijke toolboxmap. De inhoud van deze toolboxen moet worden geleerd door alle medewerkers, ook door het management. Swedish Match introduceerde vervolgens een verplichte toets die door iedereen in het bedrijf gemaakt moet worden. Deze toets gaat telkens over de laatste set uitgereikte toolboxen en bestaat uit twee vragen per toolbox. In de toets worden ook vragen herhaald uit oudere toolboxen. Uit de toetsing kan worden gehaald welke onderwerpen de medewerkers lastig vinden in de organisatie. Met deze informatie wordt gefocust op het verbeteren en verbreden van de kennis bij de medewerkers van dit onderwerp. Ook wordt de uitslag van de toetsing vergeleken met KPI’s die zijn opgesteld over de toolboxen. Er is een uitzondering voor tijdelijke medewerkers die een andere (standaard) toets krijgen met daarin de belangrijkste zaken met betrekking tot veilig en gezond werken.

Gevolg
Wat is het resultaat? Deze manier van toolboxen schrijven resulteert in een hoger veiligheidsbewustzijn van de medewerkers van Swedish Match. Dit wordt veroorzaakt doordat de medewerkers meer betrokken zijn: ze schrijven toolboxen over de eigen taken en de eigen werkomgeving. Ook de kennis van bepaalde onderwerpen neemt toe doordat deze door het management onder de aandacht worden gebracht en het kennisniveau wordt bijgespijkerd. Het onbewuste veilig werken is verbeterd. Medewerkers melden steeds meer bijna-ongevallen, -incidenten en gevaarlijke situaties.

Vallen en opstaan
Het toolboxen systeem is een continu verbeterproces. In het begin van het traject was het moeilijk om de vragen te formuleren voor de toetsing. De vragen moeten immers eenduidig en duidelijk zijn voor alle medewerkers in de organisatie. De vraagstelling blijft lastig en kan steeds verbeterd worden. De motivatie om de medewerkers de toolboxen tot zich te laten nemen is ook lang niet altijd eenvoudig. De medewerkers die moeite hebben met de inhoud van een toolbox vanwege bijvoorbeeld taalproblemen krijgen speciale aandacht door middel van een persoonlijk gesprek met daarop een toetsing. Ook als een medewerker gezakt is voor de toets door gebrek aan voorbereiding of betrokkenheid/motivatie, dan vindt hierover een persoonlijk gesprek plaats en mag er herkanst worden. Over de eventuele te nemen maatregelen of sancties bij het blijvend niet halen van de toets wordt binnen Swedish Match nagedacht.

Dit verhaal van Swedish Match is een prachtig voorbeeld van leren van elkaar en met elkaar.

Swedish Match Lighters Assen is onderdeel van Swedish Match, een beursgenoteerd Zweeds bedrijf dat verschillende soorten rookvrije tabak, sigaren, pijptabak, lucifers en aanstekers verkoopt. Het bedrijf in Assen is een van de drie aansteker producerende vestigingen van Swedish Match en de enige in de Westerse wereld. Samen met de zusterbedrijven in de Filippijnen en Brazilië worden er ruim 400 miljoen aanstekers op jaarbasis geproduceerd. In Assen werken iets meer dan 130 medewerkers in zowel productie als ondersteunende diensten, waarvan 30 mensen gedetacheerd zijn vanuit de Sociale Werkvoorziening.