Vanuit het NPAL Cluster Duurzame Inzetbaarheid, met 17 HR-Managers uit de Noordelijke industrie, ontstond begin dit jaar het initiatief om medewerkers een bedrijfsbezoek te laten uitvoeren door een dag mee te lopen bij een ander bedrijf uit het cluster. Het doel: bij een ander bedrijf in de keuken kijken en een leerervaring opdoen die mee kan worden genomen naar het eigen bedrijf. Het unieke aan de werkwissels is dat medewerkers uit alle lagen van de organisatie de kans krijgen een dag(deel) mee te lopen bij een ander bedrijf. De HR-managers faciliteren de uitwisseling en bepalen samen met de medewerker voorafgaand aan de wissel het doel van het bezoek. De HR-Managers uit het cluster zijn fanatiek aan de slag gegaan met het verspreiden van de flyer en het promoten van de werkwissels bij medewerkers van hun bedrijf. De een deed dat door in eerste instantie een beperkte groep medewerkers te benaderen, de ander verspreidde direct de flyer bij alle medewerkers van meerdere vestigingen.

De dag waarop de inschrijving sloot stond de teller op bijna 90 aanmeldingen. Een eerste succes was dus een feit, het initiatief had een grote groep mensen bereikt en wist blijkbaar enthousiasme op te wekken. Het succes van de aanmeldingen zit grotendeels in de energie van de HR-Managers en commitment van directieleden van de deelnemende bedrijven. Iedere medewerker mocht drie voorkeursbedrijven opgeven waar hij of zij graag een bezoek aan zou willen brengen. In overleg met de gastbedrijven werd bepaald hoeveel mensen ontvangen konden worden. Bijna alle medewerkers werden ingedeeld bij een bedrijf van hun eerste voorkeur, een tweede succes was dus ook bereikt. Ook hierin heeft de welwillendheid van de bedrijven om mensen te ontvangen een grote rol gespeeld.

Op dit moment zijn bijna alle wissels ingepland en inmiddels zijn vanuit de reeds uitgevoerde bezoeken ook al weer initiatieven voor nieuwe wissels ontstaan.  Eind november evalueren we het project met de HR-Managers en hopen we te kunnen concluderen dat ook de daadwerkelijke uitvoering van de werkwissels tot een succes heeft geleid. Dan bekijken we of het initiatief voor herhaling vatbaar is en of het misschien nog grootser kan worden aangepakt met niet alleen bedrijven uit het cluster, maar alle bedrijven die deelnemen aan NPAL.

De Week van de Werkwissel is een spin-off van het werkwisselproject van Jan van Vondel, welke hij heeft opgezet tijdens zijn werkzame periode bij Philips.

Deelnemende bedrijven Cluster Duurzame Inzetbaarheid

Attero / Avebe / BASF Nederland / Eekels Technology / ENGIE Services Noord / Hoomark / IJssel Technologie / Motip Dupli / Nedmag Industries / PPG Industries Chemicals / QSIL Nederland / Reym Industrieel Reinigen / SCA Hygiene Products / Solidus Solutions Noord-Nederland / Stork Technical Services / Suiker Unie / Venko