VGM COMMUNITY

Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat de (noordelijke) industrie goed presteert op het gebied van veiligheid. De veiligheidsprestaties verbeteren, terwijl de processen tegelijkertijd steeds complexer worden.

Voor de noordelijke industrie is het de uitdaging om het huidige veiligheidsniveau in elk geval vast te houden en waar mogelijk op onderdelen verder te verbeteren. In de Community VGM helpen de deelnemers elkaar om die doelstelling te bereiken door het delen van kennis en best practices.

In de community VGM komen allerlei operationele en strategische vraagstukken aan bod op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De deelnemers delen hun jaarplannen om gezamenlijk te bepalen wat de speerpunten worden voor het jaar. De focus in de Community is vooral gericht op ervaringsuitwisseling met betrekking tot audits, veiligheidscultuur en ketensamenwerking. Waar mogelijk gebruiken we de kennis en ervaring van het cluster VGM als bron voor de kenniscirculatie in de community.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

eddyrosendaal

Eddy Rosendaal

Eddy Rosendaal is zelfstandig organisatieadviseur. Wat hem boeit zijn lastige vraagstukken die alle facetten van het organiseren raken. Het verbeteren van resultaten staat centraal. Samen met het managementteam pakt hij aan wat nodig is om deze te verbeteren. Dat kan gaan over de harde kanten, zoals de werkprocessen, de organisatie of de besturing. Vaak echter, is ook de dynamiek in het managementteam en het individuele leiderschap aan de orde. Zijn achtergrond als bedrijfskundig ingenieur en als veranderkundige en zijn ruime ervaring als organisatieadviseur helpen hem om samen met het team de nodige stappen te zetten. Het blijven ontwikkelen, het verleggen van grenzen en het daarbij stappen uit de comfortzone is belangrijk voor Eddy. Hij gelooft dat iedereen kan leren van iedereen. Dat ziet hij als de uitdaging binnen NPAL.

PROGRAMMA

De community komt vijf keer per jaar bij elkaar tijdens plenaire bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema centraal dat we bij één van de deelnemende bedrijven aan bod laten komen of we gaan op bezoek bij een bedrijf uit het cluster VGM.

De thema’s worden voorbereid door de inhoudelijk deskundige en één of meer deelnemers plus de clustermanager van NPAL. De community is een lichtere variant van het cluster VGM

Doelgroep

In deze community nemen de VGM (staf-) verantwoordelijken van noordelijke industriële bedrijven en technische dienstverleners deel.

DEELNEMERS

DNV GL – Oil & Gas Groningen
Emmtec Services Emmen
ESD-SIC Delfzijl
Gjaltema.eu Groningen
Solidus Solutions Groningen
SPIE Industrie Sappemeer
Sweco Nederland Groningen
Waterbedrijf Groningen

Meer informatie:

Iris Overeem

overeem@npal.nl

06 835 940 84