IT/OT Security

Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden de industrie volop kansen om installaties en processen intensiever te monitoren, afwijkingen te voorspellen en op afstand interventies te plegen. Systemen worden niet langer begrensd door bekabeling binnen de eigen fysieke omgeving, maar vinden steeds meer draadloos en op afstand plaats. Dit levert grote voordelen op, maar deze complexiteit leidt ook tot meer risico’s. 

Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ‘digitale poorten’ van de fabrieken opengaan, waardoor bedrijven steeds kwetsbaarder worden. De risico’s worden groter en de bedrijven hebben andere, specifiekere kennis nodig om die risico’s te beheersen.

Naast de gevaren voor de bedrijfsvoering is het ook van essentieel belang om concurrentiegevoelige informatie beter te beschermen. Door de digitalisering en automatisering vervagen de grenzen tussen de kantoor- en fabrieksomgeving.  De industriële automatisering is geen discrete, afgeschermde omgeving meer. Bedrijven dienen daarom zowel hun kantoor- als industriële automatisering (ICT én OT) beter te beschermen tegen cyberrisico’s, die naar verwachting in de toekomst alleen maar meer zullen toenemen.

In het cluster IT/OT Security richten we ons op de technische en organisatorische maatregelen die genomen moeten worden om programma’s, computers en netwerken binnen de IT en OT domeinen  te beschermen tegen onaanvaardbare risico’s van gevaar of schade door misbruik, verstoring en uitval. Het doel is om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van processen en de data te waarborgen. Het delen van kennis, ervaringen en ideeën voor noodzakelijke maatregelen draagt direct bij aan de cybersafety van de noordelijke industrie.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

Herman Beerling

Herman Beerling is sinds april 2016 Information Security Officer bij Teijin Aramid BV. In de 10 jaren daar voor was hij binnen Teijin senior projectmanager met name in de industriële automatisering. Hieraan  voorafgaand heeft hij bij verschillende bedrijven IT functies vervuld. Vanaf 2011 is Herman tevens eigenaar van H.J. Beerling Kennis Additieven om zijn kennis en ervaring op parttime basis te delen als consultant, procesbegeleider en docent IT. Vanuit zijn sterke overtuiging dat samenwerken loont ziet hij een enorme toegevoegde waarde in NPAL voor de Noordelijke Productiebedrijven. In dit kader wil hij dan ook graag zijn steentje bijdragen aan het verder ontwikkelen van NPAL. Geruggesteund door zijn achtergrond als bedrijfskundig informatica ingenieur verwacht hij dan ook een betekenisvolle rol te kunnen spelen voor NPAL en de deelnemers in het Cluster IT/OT Security.

PROGRAMMA

De clusterdeelnemers komen zes keer per jaar bijeen in de plenaire bijeenkomsten. Telkens staat er een thema centraal dat wordt voorbereid door de inhoudelijk deskundige en één of meer deelnemers plus de clustermanager van NPAL. Daarnaast nodigen we gastsprekers uit om een specifiek thema verder toe te lichten. Ook is er ruimte voor thema’s die uit de actualiteiten van de deelnemers komen. De bijeenkomsten worden georganiseerd bij één van de deelnemers of tijdens een bedrijfsbezoek aan een voorbeeldbedrijf.

We stellen onszelf ten doel om gezamenlijk pentesten en/of assessments uit te voeren om inzichtelijk te maken wat het niveau van cyberweerbaarheid is, ook om van elkaar te  kunnen leren. Daarnaast ondersteunt een supportgroep het cluster door de inbreng van kennis en ervaring. Bijvoorbeeld als gastspreker of gastheer van een bijeenkomst.

  • Inhoudelijke ondersteuning van supportgroep

  • Gezamenlijke uitvoering van pentesten en assessments

  • Focus op IT èn OT security

  • Aansluiting bij landelijke en regionale netwerken

  • Cybersecurity als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie

Thema's

Awareness: Security Awareness is voor bedrijven een grote uitdaging. Hoe leren we medewerkers welke rol en verantwoordelijkheden zij hebben op het gebied van informatiebeveiliging?

Industrie 4.0: Over de cybersecurity risico's van Industrial Internet of Things (IIoT).

Cloudstrategie: Veel bedrijven kiezen ervoor om via de cloud te gaan werken of werken inmiddels volledig in de cloud. De vraag die dan speelt is hoe die overstap het beste integraal kan worden opgepakt en welke strategie daar bij past.

Agile / Scrum: Over scrum- en agile projectmanagement. Hoe pakken we dit op en hoe zorgen we voor een goede borging in de organisatie?

Doelgroep

OT en ICT verantwoordelijke (managers) van noordelijke industriële bedrijven.

DEELNEMERS

Avebe Veendam
Eekels Technology Kolham
Eska B.V. Hoogezand/Sappemeer
Gasunie Groningen
IG Design Group Hoogeveen
Kisuma Chemicals B.V. Veendam
Nedmag Industries Veendam
Noblesse Proteins Wijster
SPiTS B.V. Oosterwolde
Teijin Aramid

Voor meer informatie:

Auke Piet van der Meulen

apmeulen@npal.nl

06 506 707 87