De industrie heeft te maken met risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bijvoorbeeld als gevolg van werken op hoogte, met gevaarlijke stoffen, druk, brandgevaar, besloten ruimten, etc. Door de industrie wordt fors geïnvesteerd in maatregelen om die risico’s kleiner te maken en te zorgen voor een veilige werkplek voor haar medewerkers, en een goede woon- en leefomgeving voor omwonenden.
De noordelijke industrie legt de lat hoog en heeft begin 2015 een convenant getekend waarin de 40 deelnemende bedrijven de ambitie hebben vastgelegd om een extra inspanning te doen om die werkplek nog veiliger te maken en daarmee Noord-Nederland te maken tot een toonaangevende regio op VGM gebied.

Het VGM Convenant 2015-2018 rust op drie pijlers: Kennisuitwisseling; Samenwerking met ketenpartners; en de Dialoog met de Overheid. Voor elk van de pijlers worden activiteiten georganiseerd.

Op het gebied van VGM werkt NPAL samen met de SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta), CASOS (Contractor Alliance for Safety On Shell operations), Veiligheidsregio Groningen en de Omgevingsdienst Groningen. Als Regionaal Veiligheids Netwerk is NPAL namens Noord-Nederland aangesloten bij het landelijk actieprogramma Veiligheid Voorop.

Onder de noemer VGM Noord-Nederland bieden we drie activiteiten aan:

VGM CLUSTER

VGM CLUSTER

Voor industriele bedrijven en contractors

Meer informatie

VGM COMMUNITY

VGM COMMUNITY

De community is de light versie van het VGM Cluster

Meer informatie

IT/OT SECURITY

IT/OT SECURITY

Over cyber risico’s in de fabrieksomgeving

Meer informatie
‘We willen onze best practices graag delen met andere bedrijven.’
Frank van der Giezen, Reym Industriele Reiniging