World Class Maintenance

WorldClassMaintenance is belangrijk voor het behouden en uitbreiden van de noordelijke industrie. Juist onderhoud levert langdurige bedrijfsbeschikbaarheid op tegen de laagste kosten, waardoor onderscheidende waarde toegevoegd wordt aan de noordelijke industrie. In de onderhoudsstrategieën van de deelnemende bedrijven wordt gestreefd naar de optimale mix van primair, preventief en correctief onderhoud en predictive maintenance.

Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid om het onderhoud veel meer op basis van de daadwerkelijke conditie van de assets te doen. Dit heeft grote voordelen: aan de ene kant grotere betrouwbaarheid van de assets door vroegtijdig storingen te zien aankomen; aan de andere kant besparingen door minder correctief of onnodig preventief onderhoud.

In dit cluster volgen we alle ontwikkelingen op het gebied van predictive maintenance en ondersteunen de deelnemers elkaar om hun onderhoudsorganisatie op een hoger niveau te brengen. In het cluster werken we aan strategische en operationele maintenance vraagstukken. Door het uitvoeren van maintenance assessments (samen met twee deelnemers bij een andere deelnemer van het cluster) en door de performance van de noordelijke industriële bedrijven onderling te benchmarken, wordt inzicht verkregen in de maturity en professionaliteit van de eigen onderhoudsorganisatie. Hiervan kunnen we van en met elkaar leren.

‘In iedere Cluster bijeenkomst haal je uit de dialoog nieuwe kennis passend bij ons vakgebied, daar doe je in de eigen organisatie je voordeel mee.’

Adam Deermann, Nouryon Industrial Chemicals

PROGRAMMA

Het cluster komt bij elkaar in vijf plenaire bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema centraal dat wordt voorbereid door de inhoudelijk deskundige en één of meer deelnemers plus de clustermanager van NPAL. Ook is er ruimte voor thema’s  en vraagstukken die naar voren komen in de actualiteiten van de deelnemers. Soms wordt een werkgroep samengesteld om een bepaald thema of onderwerp verder door te spreken. De opbrengt hiervan wordt tijdens een volgende clusterbijenkomst met de andere deelnemers besproken. De bijeenkomsten worden bij een deelnemer van het cluster georganiseerd. Naast de plenaire bijeenkomsten en de uitvoering van de assessments, plannen we ook een bedrijfsbezoek bij een voorbeeldbedrijf buiten het cluster en in een andere regio.

Assessments

Op basis van de uitgevoerde assessments, eigen ingebrachte kennis en de discussies ontwikkelen de deelnemende bedrijven een ‘Maintenance-plan’, met SMART doelen, welke op de juiste manier gemonitord worden. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om consultancy vraagstukken voor te leggen in het cluster. Het assessment wordt periodiek geactualiseerd. Het delen van informatie binnen het cluster geeft inzicht in verbetermogelijkheden, best practices en ontwikkelingen in de markt.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

fred jansen

Fred Jansen

Fred Jansen is een ervaren bedrijfskundige in dienst van IJssel Technologie. Teamsport is wat hem boeit. Het samenspel van mensen. Mensen die kunnen én willen, om uiteindelijk te verbeteren. Na een lerarenopleiding met vooral sociale vakken, een studie werktuigbouwkunde met technische vakken, en later bedrijfskunde op de Koninklijke Militaire Academie, heeft hij zich gespecialiseerd in onderhoudstechnologie en onderhoudsmanagement. De interesse om de mens mee te nemen in de verbeter-processen dreef hem naar het programma TPM. Hij is JIPM-gecertificeerd.
Het totaal aan bagage maakt het mogelijk om met mensen samen de toegevoegde waarde binnen bedrijven continu te verbeteren. Zijn motto, ik kom om weg te gaan, betekent dat hij een bedrijf coacht om continu te verbeteren totdat het bedrijf het zelf kan. NPAL is voor hem een organisatie waar hij meerdere bedrijven tegelijk kan coachen om concurrerender te worden.

Doelgroep

Dit cluster is bedoeld voor Maintenance Managers van noordelijke productiebedrijven.

Samenwerking

Door samen te werken met regionale en landelijke kennisinstellingen, voorbeeldbedrijven en de landelijk opererende WCMaintenance-organisatie zorgen we voor de inbreng van kennis en ervaring door externe partijen, waardoor we nog meer van elkaar kunnen leren.

DEELNEMERS

Avebe Foxhol
Cosun Beet Company Groningen
DOC Kaas Hoogeveen
Gasunie Groningen
Huhtamaki Franeker
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken Leeuwarden
Nouryon Industrial Chemicals Delfzijl
PPG Industries Delfzijl
Scania Zwolle
Solidus Solutions Noord-Nederland
Teijin Aramid Emmen

Kennisinstellingen

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Windesheim Zwolle
Universiteit Twente

Meer informatie:

Carlijn Veenhuis

veenhuis@npal.nl

06 135 856 23