PROCESINDUSTRIE

Het cluster Procesindustrie is het oudste cluster van NPAL. Het is al meer dan twintig jaar geleden opgericht vanuit het besef dat samenwerking in de keten van productiebedrijven en technische dienstverleners veel winst kan opleveren in de uitvoering van werkzaamheden.

Door nieuwe trends, technologieën en veranderende bedrijfsmodellen wordt ketensamenwerking steeds belangrijker. In het cluster Procesindustrie richten we ons op het beter organiseren van deze samenwerking.

Ketensamenwerking is het leadthema voor dit cluster. In de programmering van de clusterbijeenkomsten verbinden we persoonlijk leiderschap en actuele inhoudelijke thematiek aan elkaar. Hierdoor richten we ons zowel op de ontwikkeling van de deelnemers als op de ontwikkeling van de organisaties. We zijn ons ervan bewust dat verder inspireren, leren en ontwikkelen beter lukt als we bereid zijn op ons eigen functioneren te reflecteren in relatie tot actuele vraagstukken.

Thema’s

Predictive Maintenance

Over de samenwerking tussen opdrachtgevers en contractors op het gebied van predictive maintenance.

'Partners in crime'

Hoe kunnen we de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers versterken?

Toekomst Procesindustrie in Noord-Nederland

We ontwikkelen een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de noordelijke procesindustrie.

PROGRAMMA

Het cluster komt jaarlijks bij elkaar tijdens vijf plenaire bijeenkomsten. Telkens staat er één thema centraal, dat we samen voorbereiden met de inhoudelijk deskundige en één of meer deelnemers, plus de clustermanager van NPAL. De bijeenkomsten vinden plaats bij een deelnemer uit het cluster. Regelmatig ontvangen we gastsprekers.
Eén van de bijeenkomsten is het zogeheten ‘Diner Pensant’, waarbij we een organisatie uit een andere sector bezoeken en in discussie gaan over een gemeenschappelijk thema.
Naast de plenaire bijeenkomsten zijn er ook verschillende werkgroepen waar deelnemers van dit cluster deel aan kunnen nemen. Bijvoorbeeld rondom de organisatie en planning van regionale stops, nieuwe, slimme technologieën en de papierwinkel in de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Inspireren

In elke clusterbijeenkomst zorgen we voor inhoudelijke inspiratie en dagen we elkaar uit om onderlinge ervaringen en standpunten te delen, te scherpen en misschien zelfs wel te heroverwegen.

Vertrouwen

Door de zorgvuldige programmering van dit  cluster is een prima werkbare onderlinge  vertrouwensbasis ontstaan die bijdraagt tot een effectieve en efficiënte samenwerking. De combinatie van deelnemers die samen willen verbeteren en die verschillende rollen vertegenwoordigen is de kracht van dit cluster.

Doelgroep

Dit cluster is bedoeld voor verantwoordelijke lijnmanagers van productiebedrijven en technische dienstverleners.

DEELNEMERS

Actemium Veendam
Beenen Heerenveen
Eekels Technology Kolham
ENGIE Services Noord Roden
Eska B.V. Hoogezand/Sappemeer
IJssel Technologie Veendam
Kampen Industrial Care Hoogezand
Nederlandse Aardolie Maatschappij Assen
QSIL Nederland
SPIE Industrie Sappemeer
Stevens Engineering Emmen
Stork Technical Services Nederland Delfzijl
Teijin Aramid Delfzijl
Verwater Industrial Services Noord Oost

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

Eddy Rosendaal

Eddy is zelfstandig organisatieadviseur. Voor hem is het belangrijk dat we in de komende jaren een gezamenlijk visie ontwikkelen op de toekomst van de noordelijke procesindustrie. De toenemende schaarste aan mensen met een technische achtergrond is daarbij één van onze grootste uitdagingen. Dit vraagstuk pakt Eddy samen op met de clusterdeelnemers. Maar ook, hoe brengen we de samenwerking tussen uitbesteders en contractors op een hoger niveau? Zijn overtuiging is dat we daar ook nog veel winst kunnen behalen.

Diner Pensant

Jaarlijks organiseren we voor dit cluster het Diner Pensant. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd bij een organisatie uit een andere sector over een onderwerp of thema dat aansluit bij een gemeenschappelijk probleem of thema. De afgelopen jaren hebben we onder andere diner pensants georganiseerd bij het UMCG, het Drenthe College, het Noord-Nederlands Toneel, Jeugdbescherming Noord en in de Gevangenis Veenhuizen. Tussen de gerechten van het diner behandelen we het thema aan de hand van een aantal discussievragen. Op die manier leren we slimmigheden uit andere sectoren. Dit zijn zonder uitzondering bijzondere en inspirerende bijeenkomsten met verrassende discussies.

Meer informatie:

Iris Overeem

overeem@npal.nl

06 835 940 84