Masterclasses Industrie 4.0

Industrie 4.0, of Smart Industry, is een ontwikkeling die elk (maak)bedrijf raakt of gaat raken in de nabije toekomst. De digitalisering van de industrie biedt belangrijke mogelijkheden om de productiviteit te verbeteren en daarmee de concurrentiepositie te versterken. Bij Industrie 4.0 gaat het voornamelijk over technische innovaties en de veelbelovende opbrengsten van die nieuwe technologie. Veranderkundige aspecten blijven vaak onderbelicht.

Hoe kunnen bedrijven al deze veranderingen bijvoorbeeld vormgeven? Hebben ze de hiervoor de benodigde competenties? Hoe gaan werknemers om met die veranderingen? Welke effecten heeft Industrie 4.0 op bestaande operaties? Deze vraagstukken houden veel bedrijven bezig. Daarom organiseert NPAL in 2019/2020 een serie Masterclasses waarin ook deze onderwerpen expliciet aan bod komen.

Door deelname aan de Masterclasses krijgen deelnemers kennis, ervaring en contacten aangereikt op gebied van Industrie 4.0 die hen in staat stellen verbeterambities effectiever en efficiënter te realiseren. Ze maken deel uit van een netwerk met andere industriële bedrijven die vergelijkbare ambities hebben om Industrie 4.0 te benutten. Daarnaast raken ze bekend met het kennisaanbod in Noord-Nederland en dienstverleners die zich onderscheiden met hun kennis en ervaring op dit terrein. Na afloop van de Masterclasses hebben de deelnemende bedrijven zowel theoretische als praktische kennis opgedaan over nieuwe technologieën die reeds toegepast worden en nieuwe technologieën die op korte termijn beschikbaar zullen zijn. Veranderkundige aspecten worden door zowel deskundigen als door collega deelnemers toegelicht. Industrie 4.0 biedt heel veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee op IT en OT gebied. Ook dit onderwerp krijgt aandacht in deze Masterclasses.

Programma

NPAL staat voor een planmatige en resultaatgerichte aanpak waarin de inbreng van deelnemers centraal staat. Het jaarprogramma 2019/2020 bestaat uit zeven bijeenkomsten van vier uur (van 16.00 tot 20.00 uur). De bijeenkomsten vinden plaats bij deelnemers van de Masterclasses of bij  bedrijven die voorlopen op het gebied van Industrie 4.0. De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Tijdens elke bijeenkomst wordt het hoofdonderwerp besproken door twee inhoudelijk deskundigen: iemand die meer vanuit de theorie een overzicht van mogelijkheden en ontwikkelingen geeft, en iemand die vanuit de praktijk kennis en ervaring inbrengt. In de discussie zullen de gastheer of gastvrouw en de andere deelnemers voldoende ruimte en gelegenheid krijgen om hun ervaring in te brengen en ambities te toetsen. Zo werkt elke deelnemer toe naar een ‘Industrie 4.0 plan’ dat in de laatste bijeenkomst gepresenteerd wordt.

Thema ‘s

Roadmap

Integratie van digitale ontwikkelingen in je huidige bedrijfsvoering. Welke stappen zijn nodig om de digitale strategie succesvol uit te voeren?

Robotisering

Beschikbaarheid van fysieke systemen, zoals robots, cobots, sensoren en slimme automatisering. Integratie en onderlinge communicatie van deze systemen.

Artificial Intelligence

Welke data heb je en welke informatie en kennis kun je hieruit halen? Hoe kan Artificial Intelligence helpen om waarde uit data the halen.

Predictive maintenance

Onderhoud als hulpmiddel om concurrerend vermogen op te bouwen door middel van data-driven innovaties.

Sociale innovatie

Hoe zorg je dat medewerkers klaar zijn voor de steeds snellere ontwikkelingen? Wat betekent digitalisering voor management en leiderschap?

Doelgroep

De Masterclasses zijn bedoeld voor bedrijven uit de (proces) industrie uit Noord-Nederland. Deelnemers zijn de directieleden en/of smart industriemanagers / operations managers van de betreffende bedrijven.

Deelnemers

Avebe
BASF
Cosun Beet Company
Essity
Fresenius Kabi
IG Design Group
Jacobs Douwe Egberts
Solidus Solutions
Teijin Aramid

Voor meer informatie:

Auke Piet van der Meulen

apmeulen@npal.nl

06 50670787