Lean/Quick Response Manufacturing

Vanuit de markt is een behoefte aan het sterk versnellen van processen met maatwerk en veel variatie. High-volume/low-variety wordt in lagere lonen landen gemaakt en Nederland schuift op naar high-variety/high-flexability. Lean en QRM zijn uitermate geschikte methoden om als organisatie op deze veranderingen in te spelen en productiviteitsverbeteringen te realiseren. Door het toepassen van de Lean en QRM principes maken bedrijven vaak spectaculaire verbeteringen door. Bedrijven ontwikkelen een heldere strategie, gaan verspillingen tegen in processen die min of meer repeterend zijn en kunnen als organisatie flexibeler reageren op klantwensen.  Andere voordelen die daardoor ontstaan zijn: hogere arbeidsproductiviteit, lagere kosten en een hogere medewerkerstevredenheid.

Naast dat we ons in dit cluster richten op de toepassing van Lean en QRM principes, werken we ook aan operationele vraagstukken op het gebied leidinggeven aan veranderingen, motiveren en inspireren. Clusterdeelnemers krijgen handvatten om samen met medewerkers de noodzakelijke veranderingen door te voeren in de organisatie. De focus ligt daarmee zowel op de hard skills als op de soft skills. In dit cluster zetten we de Lean en QRM principes niet tegenover elkaar, maar kijken we hoe beide methodes  elkaar versterken.

In clusterbijeenkomsten blijkt dat het waardevol is om beide methodes te combineren om tot nieuwe inzichten te komen. Het is belangrijk om noordelijke bedrijven met elkaar in contact te brengen om zo ervaringen en leermoment te delen en tegelijkertijd hun concurrentiepositie te versterken. Hierbij staat voorop dat de deelnemende bedrijven uiteindelijk merkbaar en meetbaar verbeteren.

‘Efficiency is een interne aangelegenheid, daar heeft de klant weinig affiniteit mee.
Als je de klant wil overtuigen gaat het om effectiviteit: de klant wil het goed en hij wil het nu!’

Jan de Ridder

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

Jan de Ridder

Jan de Ridder is een van de eerste, geregistreerde QRM Bèta® Specialisten in Nederland. Na jaren als adviseur en trainer op het gebied van procesverbetering, is hij zich vanaf 2011 gaan specialiseren op QRM. Zijn aanpak richt zich op het drastisch verkorten van door-looptijden. Substantiële reducties van 50-90% zijn daarbij heel reëel. Dit leidt tot hogere flexibiliteit, hogere kwaliteit, lagere voorraden en lagere kosten. De concurrentiepositie van de onderneming wordt aanmerkelijk versterkt.

QRM is geen standaard methodiek, maar het gezamenlijk ontwikkelen van een andere bedrijfsfilosofie voor het vereenvoudigen en verbeteren van bedrijfsprocessen, met name voor bedrijven met kleine series of enkelstuks maatwerk. Het resultaat: meer inzichtelijkheid, vermindering van fouten, verkorting van de doorlooptijd en verbetering van de processen, maar ook meer betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. Jan heeft ruime ervaring in de metaalindustrie, maar kent ook zijn weg in de bouwsector en diverse andere branches.

PROGRAMMA

Het cluster komt bij elkaar tijdens vijf plenaire bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst staat er een specifiek thema centraal. Bijeenkomsten worden bij de deelnemers georganiseerd, maar er vinden ook bijeenkomsten plaats bij een voorbeeldbedrijf of een organisatie uit andere sector.

Thema's

Hoofdthema 
Het hoofdthema van dit jaar wordt: ‘Hoe zorg ik er voor dat Continu Verbeteren gedragen wordt door de gehele organisatie?' Dit thema komt terug in zowel de plenaire bijeenkomsten, als de workshops.

  • Dagstart
  • X-matrix
  • Value Stream Mapping
  • 5s
  • Problem Solving

Workshops

Naast de plenaire bijeenkomsten organiseren we meerdere workshops. Deelnemers uit het cluster en hun collega’s kunnen aansluiten bij de workshops die het best aansluiten op hun eigen verbeterprojecten. De workshops variëren in lengte van een dag tot dagdeel. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de deelnemers actief aan de slag met specifieke Lean en QRM tools, zodat ze deze kunnen inzetten in de eigen organisatie.

Mark Peters

Mark Peters is als technische bedrijfskundige (Universiteit Twente) ruim 20 jaar vanuit IJssel Technologie werkzaam als verbetermanager en projectmanager bij toonaangevende bedrijven in de Nederlandse industrie. Kenmerkend in zijn werk is de focus op het bereiken van zichtbare resultaten bij opdrachtgevers. Mark is een zeer ervaren Lean6Sigma adviseur met oog voor andere concepten gericht op productiviteits-verbetering.

Binnen het cluster Lean/QRM zal Mark regelmatig workshops verzorgen rondom de thema's Smart Industry en Lean.

Doelgroep

(Lijn-) verantwoordelijke (managers) van  noordelijke MKB-bedrijven.

DEELNEMERS

AP Kolham
EA Broekema Veendam
Fortuin Dokkum
Frisia Zout Harlingen
Johnson & Johnson Vision Groningen
Landustrie Sneek
M&G Group Groningen
Meijer Plaatbewerking Sint Jacobiparochie
Steinfort Glas Franeker

Voor meer informatie:

Iris Overeem

overeem@npal.nl

06 835 940 84