Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau sinds 1881. Onze ruim 6.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 150 landen.

De uitdagingen waar Royal HaskoningDHV zich gesteld ziet zijn de groeiende wereldbevolking en de gevolgen voor de stedelijke gebieden; de vraag naar schoon drinkwater, watermanagement en waterveiligheid; de toenemende druk op verkeer en vervoer; de beschikbaarheid van grondstoffen, de vraag naar energie en het anders omgaan met afval.

We hebben als visie voor onze organisatie gekozen voor Enhancing society together – samen, met klanten en stakeholders, bijdragen aan een betere wereld. ‘Samen’ is belangrijk omdat zinvolle oplossingen voor de toekomst alleen zo tot stand komen door samenwerking met onze partners, klanten en andere betrokken partijen. We verwachten dat de klant-leverancier relatie zich ontwikkelt tot een partnerschap dat gezamenlijk initiatieven ontwikkelt met een rol voor elke deelnemer.

Ook werken aan een betere wereld? 

VACATURES

 

Royal HaskoningDHV BV neemt deel aan het directeurenplatform en het cluster Veiligheid, Gezondheid en Milieu.