Organisatie

De stichting NPAL bestaat uit een programmateam van drie vaste medewerkers.
Voor de inhoudelijke begeleiding van de clusters zijn inhoudelijk deskundigen ingeschakeld.
Er is een Raad van Toezicht, een Raad van Advies, en we werken samen met diverse kennisinstellingen en partners.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directie bestuurt overeenkomstig de missie en visie van de stichting en dat de gestelde doelen van NPAL worden gerealiseerd. Ze keurt het jaarplan, de begroting en de jaarrekening goed, en moet haar fiat geven aan grote besluiten.

 • Edward Groen, sitemanager Teijin Aramid Delfzijl (voorzitter)
 • Nina Huck, plantmanager QSIL Nederland
 • Willem Smink, bestuursvoorzitter Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Joost Bogers, algemeen directeur IG Design Group Hoogeveen
 • Jelmer Dijkstra, general manager Fresenius Kabi Emmer-Compascuum
 • Alex van Dalen, algemeen directeur Beenen Heerenveen 
 • Sjoerd Visser, site director BASF Heerenveen 

De Raad van Advies fungeert als klankbord voor de directie ten aanzien van bestaande en te ontwikkelen activiteiten van NPAL.

 • Siem Jansen, directeur NOM, voorzitter
 • Janika Horváth, directeur nationale dienstverlening KvK
 • Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW en MKB Noord
 • Cor Zijderveld, voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta
 • Ulbe Bijlsma, algemeen directeur Stertil Group
 • Peter Wolfs, market manager Sustainable Chemistry TNO
 • Rien Slingerland, algemeen directeur IJssel Technologie

Voor de inhoudelijke begeleiding van de clusters maken we gebruik van deskundigen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in hun adviespraktijk in de industrie. Een nadere introductie van hen vindt u bij de betreffende clusters.

 • Fred Jansen, senior bedrijfskundige IJssel Technologie
 • Hero de Jager, sitemanager Aliancys (voorheen DSM Resins)
 • Kees Tillema, directeur Het Zuiderlicht Managementadviseurs
 • Jochem van Woerden, Cruoninga Consultancy
 • Eddy Rosendaal, ER Adviseur van Veranderingen
 • Jan de Ridder, Javelijn
 • Jan van Wijk, Jan van Wijk Advies
 • Herman Beerling, Information Security Officer Teijin Aramid

Deze kennisinstellingen zijn betrokken bij clusters van NPAL. Waar nodig en wenselijk kunnen we een beroep op hen doen voor theoretische en praktische bijdragen van hoogleraren, lectoren, docenten en studenten.

 • Rijkuniversiteit Groningen / COPE
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Noorderpoort College Groningen
 • Windesheim Zwolle
 • Universiteit Twente
 • TNO

Voor VGM Noord-Nederland werken we samen met

 • Veiligheidsregio Groningen
 • Omgevingsdienst Groningen
 • CASOS (Contractor Alliance for Safety On Shell operations)
 • Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)

Voor IndustriepleinNoord werken we samen met

 • Provincie Groningen
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Hoogezand-Sappemeer
 • Impact
 • ZorgpleinNoord
 • Breuer Instituut
 • Groningen op Voorsprong