one piece flow- javelijn

Batchproductie is een productiewijze die gebaseerd is op het produceren in series om daarmee de kostprijs te drukken. Nadeel is dat het onderhanden werk toeneemt evenals de doorlooptijd en dat er weinig ruimte is voor klantspecifieke wensen. Bij enkelstuks productie (One Piece Flow) wordt gestreefd naar continue flow. Hierdoor nemen verspillingen in het proces af en worden korte doorlooptijden gerealiseerd, met maximale flexibiliteit naar de klant.

Aanbevolen door Jan de Ridder, inhoudelijk deskundige van het cluster Quick Respons Manufacturing.