Oktober 2018

Bekijk deze e-mail in uw browser

LinkedIn

Website

Nieuwsbrief

Op 1 april 2019 bestaat NPAL 10 jaar! Dat moet groots gevierd worden en dat doen we
op donderdag 21 MAART 2019 tijdens onze NPAL JUBILEUMDAG. Daarmee verschuiven we onze NPALdag van 11 december naar volgend jaar, 21 maart. We organiseren ons jubileum bij EM2 op het voormalige Suiker Unie terrein in de stad Groningen. Zodra het programma met de TOPspreker rond is, sturen we jullie de officiële uitnodiging. Blokkeer nu alvast 21 maart 2019 van 15.00 tot 18.30 uur in je agenda! Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over de NPAL Agenda 2019-2023, waarmee we de koers van NPAL voor de komende jaren bepalen. Daarnaast delen we een aantal VGM Best Practices van onze deelnemers. Deze zijn uiteraard ook terug te vinden op de Kennisbank op onze website. Tot slot willen we jullie nog meenemen in een aantal interessante bijeenkomsten die afgelopen tijd hebben plaatsgevonden; zoals de workshop Alcohol- en Drugsvrij werken, de bijeenkomst van het Directeurenplatform over het ‘CV van de toekomst’ en het bezoek aan Sitech in Geleen.
Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven van alle clusterbijeenkomsten!

Kort nieuws

  • NPAL heeft een vacature openstaan voor Programmamanager. Ben of ken jij iemand die ons team kan komen versterken? Bekijk dan de vacature op onze website of deel ons bericht op LinkedIn. http://www.npal.nl/missie-visie/vacatures/
  • Op 28 november zal de TeMa Conference 2018 plaatsvinden. Dit jaar is het thema ​Adapt to succeed: leading in dynamic markets. TeMa is de studievereniging voor Technology-, Operations- en Supply Chain Management van de RUG en op dit evenement komen ± 100 studenten. Tijdens deze dag krijgen bedrijven de kans om een masterclass te houden of een workshop te geven, waarbij zelfgemaakte business cases op een interactieve manier behandeld kunnen worden met zo’n 25 studenten. Geïnteresseerd in een samenwerking? Bekijk dan de website: https://www.temagroningen.nl/
  • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Op 1 november is de Veiligheidsdag 2018 van Veiligheid Voorop in Shell Technology Center in Amsterdam. Op het programma staan een aantal bijzondere gasten en sprekers. Aanmelden kan tot 24 oktober. Kijk voor meer informatie op: https://www.ikzieikziewatjijnietziet.nu/

NPAL Agenda 2019-2023

Op 21 maart vieren we het NPAL Jubileum. Naast het verhaal van onze TOP-spreker, staat deze dag ook in het teken van de NPAL Agenda 2019-2023. Hiermee geven we richting aan de activiteiten van NPAL en delen we de belangrijkste ontwikkelingen voor de Noord-Nederlandse industrie voor de komende vijf jaar. Hiervoor putten we uit verschillende bronnen, zoals onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, enquêtes onder NPAL deelnemers en verdiepende interviews met NPAL directeuren. Ook maken we gebruik van de expertise van scenariodenker Robert Bood. Tijdens het Directeurenplatform hebben we twee toekomstscenario’s uitgewerkt om de Fabriek van de Toekomst in beeld te brengen en wat er moet gebeuren om dat ideaalbeeld te bereiken. Al deze input verwerken we in de NPAL Agenda, waarvan we de belangrijkste uitkomsten zullen delen op 21 maart.

Workshop Alcohol en Drugs bij Attero Wijster

Deze workshop vond op 6 september plaats bij Attero in Wijster. Het was zowel een kennissessie over een goed alcohol-, drugs- en medicatie (ADM) beleid, als een interactieve gedachtewisseling tussen de bedrijven over hun gehanteerde ADM beleid. Douwe de Boer liet zien wat Attero doet op het gebied van alcohol- en drugspreventie en hoe zij controles uitvoeren. Stephan Roelofs van Be-Responsible sprak onder andere over de 4 pijlers waaraan een goed ADM-beleid moet voldoen. Stephan’s belangrijkste boodschap was: medewerkers zijn volgens de Arbo-wet verplicht om ‘zorg te dragen voor het welzijn, de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen’. De zorgplicht ligt dus niet alleen bij de werkgever! Met een goed ADM-beleid bepalen bedrijven welke hulp ze aan medewerkers met een verslaving of doseringsproblematiek kunnen bieden en worden er duidelijke grenzen gesteld binnen het bedrijf, waardoor degenen die gebruiken vanzelf zichtbaar worden.

Sitech

Sitech is de technische dienstverlener op het Chemelot complex in Limburg. Met de deelnemers van het cluster WorldClassMaintenance zijn we daar twee dagen op bezoek geweest om te kijken hoe Sitech op die locatie samen met de bedrijven bezig is om onderhoud voorspelbaar te maken. Indrukwekkend hoe ze bezig zijn om dit stap voor stap voor elkaar te krijgen. Op afstand wordt gemonitord en interventies worden direct doorgezet naar de uitvoerder, waardoor veel tijdwinst wordt geboekt met minder kans op fouten. We hebben ook gesproken met Marc Dassen, de CEO van Sitech. Zijn visie is kraak helder: de procesindustrie heeft alleen toekomst in Europa met een veilige en stabiele infrastructuur, een duurzame aanpak en vergaande digitalisering van de onderhoudsprocessen. Hierbij is de personeelskrapte nog wel een hoofdpijndossier: de uitstroom en behoefte aan personeel is 5 keer hoger dan het arbeidsaanbod. Dat los je met traditionele maatregelen niet op. Daar is veel meer voor nodig…

NPAL Werkwissels

Dit jaar hebben 21 bedrijven zich weer aangemeld voor de NPAL Werkwissels. In de zomer hebben alle deelnemers aangegeven wat hun vraag of doel is en bij welke bedrijven ze op bezoek willen gaan. NPAL heeft de deelnemers vervolgens gematcht met het juiste bedrijf. Komende maanden zullen de wissels ingepland worden en gaat er weer een grote groep deelnemers in de keuken kijken bij een ander bedrijf.

De succesvolle ontwikkeling van Eigenaarschap en de veranderende rol van de leidinggevende
Twee jaar geleden zijn ze in de nabewerkingsplant van Teijin Aramid in Emmen begonnen met een proces om tot meer zelfsturing te komen, waarbij de rollen van zowel leidinggevenden als operators volledig zijn veranderd. Hoewel het een proces is waar Teijin nog middenin zit, zijn de effecten van de ingrijpende organisatieverandering al duidelijk merkbaar. Er is sprake van een veel betere samenwerking tussen afdelingen, tussen ploegen en ook binnen de ploegen. Medewerkers merken dat ze zelf invloed hebben op hun eigen werk en dat problemen niet langer ‘over de schutting’ gegooid kunnen worden. Fouten worden hierdoor eerder zichtbaar. Doordat de procesvoering in het algemeen veel stabieler is geworden, zijn er veel minder brandjes die geblust moeten worden. Lees meer.

Opleiding Operationeel Veiligheidskundige
Net zoals veel andere bedrijven in de industrie, worstelde Hertel met de vraag hoe de werkvloer beter bereikt kan worden als het gaat over veilig werken. Er zijn verschillende zorgsystemen opgezet, zoals TRA’s en RI&E’s, maar het gaat er uiteindelijk om dat deze systemen ook daadwerkelijk op de werkvloer gebruikt worden. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. Daarom heeft Hertel leidinggevenden de speciaal ontwikkelde opleiding Operationeel Veiligheidskunde (OVK) laten volgen. De opleiding biedt leidinggevenden extra kennis en kunde om in de eigen functie beter om te kunnen gaan met veiligheid en om de juiste beheersmaatregelen te kunnen nemen. De opleiding geeft daarbij  meer inzicht in het beoordelen van gevaren, risico’s en risicofactoren. Lees meer.

Motip Dupli – Beheerssyteem voor wet- en regelgeving

Een BRZO-bedrijf als Motip Dupli heeft te maken met extra veel wet- en regelgevingen. Motip Dupli werkt daarom met een beheerssysteem dat het bedrijf in staat stelt compliant te zijn, waardoor het voortdurend voldoet aan wet- en regelgeving. Het systeem is aan de ene kant een registratiesysteem voor bedrijfsrelevante wet- en regelgeving, aan de andere kant geeft het systeem (komende) wetswijzigingen aan. De verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de wetswijziging blijft bij Motip Dupli, maar er komt meer tijd vrij omdat het bijhouden van de wijzigingen in wet- en regelgeving wordt overgenomen door een externe partij. Lees meer.

Naast bovenstaande Best Practices hebben we nog een aantal successen gedeeld op het gebied van VGM. Deze zijn te lezen op onze Kennisbank.
Swedish Match over het succes van de jaarlijks terugkerende veiligheidsdag
Nuon over de gezamenlijke evaluatie van zowel uitbesteder als contractor

Gasunie over een beloningsprogramma om veilig gedrag te stimuleren

CV van de toekomst

Op 21 juni vond in de Buitensociëteit in Haren de Platformbijeenkomst met directeuren plaats, o.a. over het CV van de toekomst en de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. TOP-spreker was Christiaan Smilde, lange tijd Directeur van Randstad Techniek en nu directeur Randstad Regio Noord-Oost. Op dit moment is de werkloosheid het laagst van de afgelopen 10 jaar. Toch zijn er voor elke vacature nog 2 mensen beschikbaar. Het probleem? Kwalificaties matchen niet. 17% van de bedrijven wordt daardoor beperkt in de productie en dienstverlening, bijvoorbeeld doordat er werk moet worden afgezegd. Bedrijven moeten zich daarom continu afvragen; heb ik de medewerkers die ik nu heb, met de huidige kwaliteiten, later ook nog nodig?
Christiaan Smilde: ‘’Bedrijven zouden beter moeten kijken of de huidige generatie wel klaar is voor de toekomst’’
De kwaliteiten die in de toekomst gevraagd worden van medewerkers zijn veel meer gericht op generieke vaardigheden: kritisch denken, sociale intelligentie, innovatief denken, multidisciplinair denken, om kunnen gaan met ICT en tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken. Vakinhoudelijke vaardigheden kunnen veelal wel binnen het bedrijf worden opgedaan. Er moet dus meer geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van deze generieke vaardigheden. Niet alleen voor toekomstige medewerkers, maar juist voor de eigen medewerkers. Christiaan liet ons zien welke HR thema’s in de toekomst belangrijker zullen worden, zoals generatiemanagement, online reputatie en aanwezigheid, (culturele) diversiteit, goed werkgeverschap, aanpassingsvermogen, nieuwe technologieën, leiderschap en onderwijs. Voor de meeste aanwezigen was dit herkenbaar en voelde het zelfs als ‘’logisch’’, maar gedurende de discussie ontstond al snel het besef dat we als industrie nog achterblijven en er met het oog op de toekomst nog veel te verbeteren valt.

Share

Share

+1

Forward

Wilt u reageren op onze nieuwsbrief?
Ons e-mailadres is: 
info@npal.nlU ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelnemer bent van een van de NPAL clusters of community’s, of omdat u op een andere manier een relatie heeft met NPAL. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier.Copyright © 2017 NPAL, All rights reserved.


 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*