*|MC:SUBJECT|*
Mei 2019
Bekijk deze e-mail in uw browser
LinkedIn
Website

Nieuwsbrief

 

Het is nu begin mei en we kunnen terugkijken op een aantal mooie NPAL bijeenkomsten in de afgelopen maanden. Daarnaast vinden er een aantal nieuwe ontwikkelingen plaats. Zo zijn we druk bezig met het opzetten van de Masterclasses Industrie 4.0. Ook hebben we nieuwe Best Practices opgehaald bij NPAL deelnemers. We willen dit steeds meer uit te breiden, zodat uit alle Clusters verschillende Best Practices naar voren komen. In de nieuwsbrieven worden die steeds uitgelicht, deze keer met Best Practices van DOCKaas en Auping uit het Cluster WorldClassMaintenance.

 

Op 21 mei organiseert NPAL, in samenwerking met NVDO, Gasunie, MAAK Proces & Techniek en World Class Maintenance, de Challenge Smart maintenance en energietransitie. Meer hierover verderop in de nieuwsbrief. 


Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze (cluster)activiteiten!

Kort nieuws

  • Folkert heeft de laatste kuur gehad en neemt nu de tijd voor zijn herstel. Begin juni worden scans gemaakt om te kijken of de kuren effectief zijn geweest en alles is opgeruimd. Eerdere beelden zagen er goed uit, dus we hebben vertrouwen in deze laatste stap. Naar verwachting kan Folkert na de zomer geleidelijk zijn werkzaamheden bij NPAL hervatten. Dat zou heel mooi zijn!
  • Na de zomer beginnen we met de Masterclasses Industrie 4.0. Dit zijn zeven bijeenkomsten verspreid over een jaar waarbij telkens een ander thema centraal staat. Denk aan digital strategie, Artificial Intelligence en sociale innovatie. Een academisch spreker vertelt over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijke toepassingen terwijl we Industrie 4.0 in de praktijk zien bij het gastbedrijf. Samen werken de deelnemers toe naar een Industrie 4.0 plan passend bij hun bedrijf. Binnenkort volgt meer informatie en een uitnodiging tot deelname aan deze Masterclasses.
  • Voor het Cluster Cyber Security zijn we bezig om een supportgroep op te richten. Hiervoor zoeken wij bedrijven en organisaties, zowel binnen als buiten het NPAL netwerk, die veel kennis in huis hebben over cyberweerbaarheid. Van de supportgroep vragen we inhoudelijke bijdragen aan het Cluster te geven door bijvoorbeeld als gastspreker tijdens een bijeenkomst deel te nemen of mee te denken over het jaarprogramma.
  • Op 15 mei vindt het Congres Process Safety plaats in Dordrecht. De bijeenkomst staat in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. Met sprekers als astronaut André Kuipers en dr. Hans-Peter Schildberg (BASF) belooft het een inspirerende dag te worden. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. 

Platform bijeenkomst 'Diversity'


Het jaar begon voor het directeurenplatform met een prikkelende bijeenkomst over diversiteit op de werkvloer. Anke Frischen, HR Director Operations bij DSM Engineering Plastics was de TOP-spreker en vertelde ons meer over de DSM aanpak van het thema ‘Diversity en Inclusion’. Daar kwamen een aantal verrassende voorbeelden naar voren. Zo maakt DSM gebruik van de dominante groep om het gesprek mee aan te gaan. Daarnaast is het onderdeel van het executive training programma. Hieruit blijkt wel dat deze onderwerpen niet alleen op de papieren agenda staan, DSM is er heilig van overtuigd dat het hen verder helpt. Volgens Anke Frischen de enige manier om ook daadwerkelijk succes te boeken. Uit dit verhaal ontstond een discussie over diversiteit in het bedrijf en het hebben van vooroordelen. Vaak is diversiteit alleen gericht op gender, terwijl het meer omvat dan dat. Vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat er minder diversiteit op de werkvloer zal zijn en er geen omgeving is waar iedereen geaccepteerd wordt. Daarom luidt het advies: check je onbewuste vooroordelen en be inclusive everyday!

Challenge Smart Maintenance en Energietransitie


Energietransitie speelt een grote rol in het bedrijfsleven en het onderwijs. Om deze twee werelden interactief samen te brengen, organiseert NPAL samen met Gasunie, de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO), MAAK Techniek & Proces en World Class Maintenance (WCM) de Challenge Smart maintenance in energietransitie. Geïnteresseerde NPAL deelnemers zijn van harte uitgenodigd voor deze challenge op dinsdag 21 mei van 16:00 tot 20:00 uur in het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen.
 
Bedrijven uit verschillende branches, waar deze vraagstukken spelen, presenteren actuele cases waar ze oplossingen voor zoeken. Duurzame oplossingen die leiden tot een vermindering van onze footprint door slim onderhoud en duurzaam inzetten van assets. Maar hoe worden deze duurzame oplossingen toegepast? Hoe worden ze geïntroduceerd in huidige processen? En hoe leidt dit tot een bijdrage aan de energietransitie? Ulco Vermeulen, director business development Gasunie, opent de challenge. Stefan Holthausen, algemeen directeur Holthausen Groep en de man van de Hesla (Tesla op waterstof), vertelt over zijn visie en de duurzaamheidsinnovaties van zijn bedrijf. Een aantal bedrijven pitchen daarna hun case plenair, waarna studenten en werkenden uit verschillende branches een advies formuleren over deze actuele bedrijfscases op het gebied van energietransitie.
 
Meer informatie? Klik dan hier en meld je direct aan!
Deelname is gratis voor NPAL-deelnemers.

Best Practices 


DOCKaas - Van uitbesteden naar inbesteden

De wens om meer kennis in het eigen bedrijf te hebben, minder afhankelijk te zijn van contractors en meer eigenaarschap bij de monteurs te creëren heeft DOCKaas ertoe doen besluiten om het onderhoudswerk niet langer uit te besteden maar door eigen personeel uit te laten voeren. Door grote steun vanuit de productie en directie is het implementeren van deze nieuwe werkwijze makkelijker verlopen. De korte lijnen tussen technische dienst en productie, zowel in de fabriek als op kantoor, zorgen voor een goede samenwerking. Monteurs zijn blij met deze beslissing, zij hebben meer plezier in het werk en hun leergierigheid maakt dat er constant naar slimmere oplossingen wordt gezocht. Vanuit de hoek van de contractors was in eerste instantie enige weerstand. Maar nu blijkt dat er altijd werk blijft voor contractors, zijn ze bereid om mee te werken en de monteurs zelfs te trainen. Een voordeel voor de contractors is dat zij nu niet meer voor elke onverwachte storing gebeld worden, maar geplande werkzaamheden uitvoeren en daar beter op kunnen anticiperen. Nu het onderhoud door eigen personeel wordt uitgevoerd zijn er ook meer taken bij gekomen. Denk bijvoorbeeld aan voorraadbeheer en de logistiek van spare parts. Dit was in het begin lastig voor DOCKaas, vanwege het gebrek aan ervaring en kennis, maar gaat steeds beter. Het resultaat van de inbesteding is positief. Het aantal storingen is aanmerkelijk gedaald en het personeel heeft plezier in het nieuwe werk. Meer weten over deze Best Practice? Lees meer

Auping - Van inbesteden naar uitbesteden 

Uit hetzelfde Cluster komt een Best Practice die precies het tegenovergestelde is van de vorige Best Practice. Auping heeft ervoor gekozen om al het onderhoudswerk en relatiebeheer van contractors uit te besteden aan een externe partij. De aanleiding hiervoor was het samen voegen van drie fabrieken in één nieuwe locatie en de invoer van enkel stuks productie die batch productie verving. Door de vele lopende projecten en het ontbreken van toekomstbestendige competenties bij het personeel is er besloten om de organisatie te ontzorgen door het onderhoudswerk uit te besteden. Dit betekende dat van de een op de andere dag de technische dienst overstapte naar de extern onderhoudsbeheerder en een hoop kennis bij Auping wegging. Het was dan ook op zijn zachtst gezegd een roerige periode na de invoering van de uitbesteding. Het ontbreken van informatie, afschuiven van problemen en vertraging met de ontwikkeling van een onderhoudsmanagementsysteem maakte het begin erg lastig. Uiteindelijk is het toch een succes geworden en dit is mede te danken aan de intensieve samenwerking tussen Auping en de externe partij. In plaats van problemen op het bord van een ander te leggen kun je ook naar een werkwijze van samen oplossen. Dit, zo realiseerde Auping zich, leidt tot snellere en innovatievere oplossingen. Daarnaast werd de extern beheerder diep in de Auping organisatie betrokken. Zo is er een eigen plek in het Auping kantoor ingericht en vindt er dagelijks overleg plaats. Ook bij team overleggen en toolboxtrainingen is de externe partij welkom. Het gaat zelfs zo goed dat de wekelijkse Auping beloning voor buitengewone prestaties onlangs nog, op aandragen van een Auping medewerker, naar de extern beheerder is gegaan. Het meest trots is Auping op het feit dat de externe partij meegaat in het continu verbeteren, wat voor Auping ontzettend belangrijk is. Hierdoor is een aanvankelijk stroeve relatie uitgegroeid naar een innovatief en duurzaam samenwerkingsverband. Lees meer

NPAL op de Motor

 
Op zaterdag 22 juni organiseren wij de eerste NPAL op de Motor toerrit van 2019. Jan van der Ende leidt ons met een mooie tocht door Groningen naar het Chemie Park in Delfzijl. Daar worden we uitgenodigd om bij Avantium te komen kijken. Vorig jaar is de eerste proeffabriek voor bioraffinage van dit chemisch technologiebedrijf in Delfzijl geopend en begin dit jaar is een tweede proeffabriek aangekondigd. Ronny Pals, sitemanager van beide locaties, zal ons bijpraten over deze groene initiatieven.
 
Ben je NPAL deelnemer en wil je meerijden? Neem dan contact op met Folkert
M: meulen@npal.nl ; T: 0621518512.

Share
Share
+1
Forward
Wilt u reageren op onze nieuwsbrief?
Ons e-mailadres is: 
info@npal.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelnemer bent van een van de NPAL clusters of community's, of omdat u op een andere manier een relatie heeft met NPAL. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier.

Copyright © 2017 NPAL, All rights reserved.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*