Vacatures 2018-06-04T13:56:24+00:00

Vacature: Nieuwe Directeur NPAL

NPAL heeft zich de afgelopen 10 jaren ontwikkeld tot een stabiele partner voor de noordelijke industrie. Bijna 100 productiebedrijven en technische dienstverleners participeren in een of meer van de 13 verbeterclusters van NPAL.

Voor een concurrerend Noord-Nederland is een vitale en veerkrachtige industrie onmisbaar. Noordelijke productiebedrijven en hun technische dienstverleners hebben samen de kennis en expertise om elkaar continu te verbeteren en daarmee de hele bedrijfstak steeds naar een hoger niveau te tillen. Die uitwisseling van kennis en expertise gaat niet vanzelf. Daar helpt NPAL bij.

In verband met het vertrek van een van de projectmanagers zoeken we een nieuwe collega die start als projectmanager en die de ambitie heeft om op termijn de nieuwe

DIRECTEUR

van NPAL te worden. Iemand die met zijn of haar kennis, ervaring, visie en drive NPAL voortzet, vernieuwt en op koers houdt in de snel veranderende wereld van de industrie.

We zoeken niet de eerste de beste 
Tenslotte ben jij de man of vrouw die verantwoordelijk is voor de toekomst van NPAL. Onze nieuwe collega

  • heeft affiniteit met de noordelijke industrie, kent de trends in de industrie en begrijpt hoe cruciaal productiviteitsverbetering is voor deze bedrijfstak;
  • is gewend om een langetermijnvisie neer te zetten en is in staat om personen en bedrijven te motiveren om in samenwerking met collega-bedrijven veranderstrategieën te versnellen;
  • is bij uitstek een ‘verbinder’, slaagt erin om met enthousiasme en echte belangstelling een uitstekende relatie op te bouwen met vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven, en legt gemakkelijk connecties met en is slim in de omgang met andere stakeholders;
  • is innovatief en inventief, combineert een ondernemende houding met een dienstverlenende instelling;
  • voelt zich thuis in de wereld van directeuren en managers en heeft een eigen relevant netwerk;
  • kan zelfstandig werken met een klein team en werkt en denkt op W.O.-niveau.

De werkzaamheden zijn divers
Binnen het team zijn de rollen verdeeld. De nieuwe collega richt zich in het begin op de volgende werkzaamheden:

  1. Begeleiden en organiseren van verbeterclusters;
  2. Onderhouden van contacten met steeds meer deelnemers en met externe stakeholders;
  3. Coördineren en uitvoeren van administratie- en communicatie-activiteiten;
  4. Meedenken en meehelpen bij de verdere ontwikkeling van NPAL.

Geleidelijk neem je steeds meer taken over van de huidige directeur en word je langzamerhand hét nieuwe gezicht van NPAL.

We bieden
Een uitdagende, zelfstandige èn afwisselende (fulltime) functie. De functie biedt jou de gelegenheid om de komende jaren echt iets te betekenen voor de noordelijke industrie. Bij de werving van de nieuwe directeur volgen we een zorgvuldige procedure: de startdatum is in Q3; de proefperiode duurt 3 maanden; de formele overdracht van het directeurschap vindt normaal gesproken eind 2019 plaats. Tussentijds worden momenten gepland om wederzijds de ontwikkeling te monitoren.

Interesse?
Denk jij de nieuwe directeur te zijn die NPAL nodig heeft, stuur dan je motivatiebrief met cv naar Folkert van der Meulen, via meulen@npal.nl.