Lean/Quick Response Manufacturing

Veel bedrijven hebben behoefte aan een heldere strategie die goed gecommuniceerd kan worden naar de medewerkers. Leiderschap, communicatie, gezamenlijk doelen stellen, zelfstandigheid: Het zijn actuele thema’s. Bedrijfsstrategieën gebaseerd op de filosofie achter Lean en QRM komen daarvoor in aanmerking. In veel noordelijke bedrijven is een combinatie van beide zeer goed toepasbaar. Belangrijk bij deze bedrijven is het tegengaan van verspilling in processen die min of meer repeterend zijn. Daarnaast is een behoefte aan het sterk versnellen van processen met maatwerk en veel variatie. De markt is continu in beweging en Lean/QRM zijn uitermate geschikt om als organisatie flexibeler op de veranderingen in te spelen.

In 2019 ligt de aandacht op de rol van de medewerker. Denk hierbij aan het leidinggeven aan veranderingen, continu verbeteren, motiveren en inspireren. We geven handvatten om samen met medewerkers de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Hiermee wordt praktisch invulling gegeven aan de vraag van veel deelnemers “Hoe krijgen we de mensen mee?”.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

Jan de Ridder

Jan de Ridder is een van de eerste, geregistreerde QRM Bèta® Specialisten in Nederland. Na jaren als adviseur en trainer op het gebied van procesverbetering, is hij zich vanaf 2011 gaan specialiseren op QRM. Zijn aanpak richt zich op het drastisch verkorten van door-looptijden. Substantiële reducties van 50-90% zijn daarbij heel reëel. Dit leidt tot hogere flexibiliteit, hogere kwaliteit, lagere voorraden en lagere kosten. De concurrentiepositie van de onderneming wordt aanmerkelijk versterkt. QRM is geen standaard methodiek, maar het gezamenlijk ontwikkelen van een andere bedrijfsfilosofie voor het vereenvoudigen en verbeteren van bedrijfsprocessen, met name voor bedrijven met kleine series of enkelstuks maatwerk. Het resultaat: meer inzichtelijkheid, vermindering van fouten, verkorting van de doorlooptijd en verbetering van de processen, maar ook meer betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. Jan heeft ruime ervaring in de metaalindustrie, maar kent ook zijn weg in de bouwsector en diverse andere branches.

PROGRAMMA

In 2019 beginnen we met dit gecombineerde cluster (voorheen Lean6Sigma en Quick Response Manufacturing). Het Jaarprogramma 2019 voor Lean/QRM bestaat uit 5 plenaire bijeenkomsten (waarvan een bezoek aan een voorbeeldbedrijf) en 6  keuzeworkshops.

De plenaire bijeenkomsten hebben de volgende thema's:

  • Motiveren en inspireren
  • Best Practices QRM
  • Smart People
  • Verandermanagement

Keuzeworkshops:

  • Value Stream Mapping
  • Werken met takttijden
  • Houding en Gedrag voor Leidinggevenden
  • SMED
  • Continu Verbeteren
  • Smart Industry & Smart Maintenance

DEELNEMERS

AMO Groningen
AP Kolham
EA Broekema Veendam
Eekels Technology B.V. Emmen
Fortuin Dokkum
Frisia Zout Harlingen
Landustrie Sneek
M&G Group Groningen
Meijer Plaatbewerking Sint Jacobiparochi
Noord Nederlandse Draadindustrie Dokkum
Steinfort Glas Franeker
Vepa Hoogeveen

Mark Peters

Mark Peters is als technische bedrijfskundige (Universiteit Twente) ruim 20 jaar vanuit IJssel Technologie werkzaam als verbetermanager en projectmanager bij toonaangevende bedrijven in de Nederlandse industrie. Kenmerkend in zijn werk is de focus op het bereiken van zichtbare resultaten bij opdrachtgevers. Zichtbaar in werkplek, cijfers en in het enthousiasme van betrokken medewerkers. Mark is een zeer ervaren Lean6Sigma adviseur met oog voor andere concepten gericht op productiviteitsverbetering. Binnen het cluster Lean/QRM zal Mark regelmatig workshops verzorgen rondom de thema's Smart Industry en Lean.

‘Efficiency is een interne aangelegenheid, daar heeft de klant weinig affiniteit mee.
Als je de klant wil overtuigen gaat het om effectiviteit: de klant wil het goed en hij wil het nu!’

Jan de Ridder

Voor meer informatie:

Iris Overeem

06 835 940 84