Wisselprojecten 2018-05-17T07:23:15+00:00

WISSELPROJECTEN

Binnen IndustriepleinNoord willen we de deelnemers de mogelijkheid bieden om personeel uit te wisselen. Dit kan zijn voor een korte periode om eens bij een andere bedrijf in de keuken te kijken, of voor langere tijd om bijvoorbeeld een seizoenspiek op te vangen. Altijd vanuit het perspectief om werknemers beter inzetbaar te houden, maar ook om talent langer aan onze regio te verbinden.

In 2016 zijn we gestart met De Week van de Werkwissel. Een uitwisselingsproject waarbij medewerkers van deelnemende bedrijven kennis en ervaring  uitwisselen met iemand die een zelfde soort functie heeft bij een ander bedrijf. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de HRManagers van het cluster Duurzame Inzetbaarheid. De HR-managers faciliteren de uitwisseling en bepalen samen met de medewerker voorafgaand aan de wissel het doel van het bezoek.

In 2016 hebben bijna 90 medewerkers deelgenomen aan de werkwissels. Het initiatief had een grote groep mensen bereikt en wist blijkbaar enthousiasme op te wekken. We konden terugkijken op een succesvol project. In 2017 hebben we daar een vervolg aan gegeven. In totaal hebben we 130 ‘wissels’ georganiseerd bij 31 bedrijven.

Het succes van de aanmeldingen zit grotendeels in de energie van de HR-Managers en commitment van directieleden van de deelnemende bedrijven. Iedere medewerker mocht drie voorkeursbedrijven opgeven waar hij of zij graag een bezoek aan zou willen brengen. In overleg met de gastbedrijven werd bepaald hoeveel mensen ontvangen konden worden. Bijna alle medewerkers werden ingedeeld bij een bedrijf van hun eerste voorkeur. Ook hierin heeft de welwillendheid van de bedrijven om mensen te ontvangen een grote rol gespeeld.

De Werkwissels

In 2018 vinden De Werkwissels in oktober en november plaats. De startbijeenkomst met alle deelnemende bedrijven vindt plaats op 11 juni 2018.

Benieuwd hoe iemand met jouw functie bij een ander bedrijf zijn of haar werk uitvoert? Wil je graag kennis en ervaringen uitwisselen met iemand in een soortgelijke functie? Gedurende de Week van de Werkwissel is het mogelijk om een dag(deel) mee te lopen bij één van de andere deelnemende bedrijven. Meedoen aan een werkwissel zorgt voor een unieke kans om bij een ander bedrijf in de keuken te kijken en hiervan te leren. Ook kan een werkwissel voor nieuwe inzichten zorgen en dus voor een frisse blik op de eigen werkzaamheden.

Wil je meer informatie over de deelnemende bedrijven? Klik voor het bedrijfsprofiel op onderstaande logo’s.

De Week van de Werkwissel is een spin-off van het werkwisselproject van Jan van Vondel, welke hij heeft opgezet tijdens zijn werkzame periode bij Philips.

Meer informatie:

Iris Overeem

06 835 940 84