Community Duurzame Inzetbaarheid 2018-01-03T12:59:38+00:00

Duurzame Inzetbaarheid

De Community is een lichtere variant van het cluster Duurzame Inzetbaarheid. Het biedt MKB bedrijven maar ook grotere bedrijven met een iets minder georganiseerde HR-functie de mogelijkheid mee te delen in de kennis en ervaring die in het cluster aanwezig is en ontwikkeld wordt.

In discussies met noordelijke bedrijven die deelnemen in NPAL-activiteiten blijkt steeds weer dat ze telkens op zoek zijn naar mogelijkheden om werk beter te organiseren waardoor de medewerkers en het bedrijf productiever worden. Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe houden we onze medewerkers ‘duurzaam’ inzetbaar: competent, vitaal, mobiel én flexibel?
  • Kunnen ze het steeds hogere tempo bijhouden waarmee technologische ontwikkelingen zich aandienen?
  • Wat zijn voor ons de financiële risico’s van veranderende wet- en regelgeving?
  • Hoe krijgen we de medewerkers in hun kracht zodat ze met plezier werken en de prestatie leveren die wij van hen verwachten?

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

JvW

JOCHEM VAN WOERDEN

Jochem van Woerden is na 10 jaar HR-manager geweest te zijn bij Grontmij Nederland, sinds 2015 eigenaar van Cruoninga Consultancy,  en vanuit die rol betrokken bij IndustriepleinNoord. Hij ziet Duurzame Inzetbaarheid als lonkend perspectief voor directies, managers en vooral medewerkers zelf om keuzes te maken die helpen om te blijven ontwikkelen en om productief te blijven.

PROGRAMMA

Thema’s die op de agenda staan van september 2017 tot en met juni 2018 zijn:

  • Eigenaarschap
  • Kennisoverdracht (borging, opleiding, training, competenties en talentmanagement)
  • Hoe bereik je ook de laatste 15%,
  • Mobiliteit en Verzuim
  • Roosteren & Bezetting: kwaliteit huidige versus gewenste bezetting.

Daarnaast hebben deelnemers de mogelijkheid om cases voor te leggen die we tijdens de bijeenkomst behandelen en bouwen ze een waardevol netwerk van HR collega's op.

DEELNEMERS

Waterbedrijf Groningen
Kampen Industrial Care Hoogezand
Integron Groningen
Ophtec Groningen
Lubrizol Delfzijl
Emmtec Industrial Services Emmen
Noblesse Proteins Wijster

Meer informatie:

Annemarie Bos-Nieboer

06 201 143 20