Cluster Duurzame Inzetbaarheid 2018-08-06T09:03:24+00:00

Duurzame Inzetbaarheid

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt zijn uitdagingen voor elk bedrijf om de arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie op orde te houden. Daarnaast volgen de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. En dan is er ook nog de sterk veranderende wet- en regelgeving (waaronder de Participatiewet, de WWZ en de nieuwe WMO) en het kabinetsbesluit om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen. Het stelt bedrijven voor de serieuze vraag hoe ze hun personeel vitaal en competent en daarmee duurzaam inzetbaar houden.

Samenwerking
In dit cluster willen we samen met HR-managers uit de noordelijk industrie effectief werken aan oplossingen voor de huidige én toekomstige arbeidsmarktproblematiek. De focus ligt daarbij primair op duurzame inzetbaarheid, maar ook op strategische personeelsplanning en interne en externe mobiliteit. Hiervoor zoeken we ook nadrukkelijk samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen, voor inbreng van hun kennis, maar ook omdat instroom van nieuwe (jonge) medewerkers een aandachtspunt is.

Programma

Het programma bestaat uit 5 plenaire bijeenkomsten. De thema’s voor 2018 zijn:

 • Industrie 4.0 en Sociale Innovatie
  Wat voor medewerkers hebben we in de toekomst nodig?
 • Employer Branding
  Hoe bereik je de gewenste doelgroep en hoe houd je ze?
 • Eigenaarschap en Bevlogenheid
  Hoe betrekken we mensen bij veranderingen en creëren we betrokkenheid en bevlogenheid?
 • Duurzame Inzetbaarheid
  Industrie vs. Zorg: wat kunnen we van elkaar leren?
 • HR 2018-2022
  Wat staat ons de komende jaren te wachten en wat betekent dit voor HR?

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
JvW

Jochem van Woerden

Jochem van Woerden is na 10 jaar HR-manager geweest te zijn bij Grontmij Nederland, sinds 2015 eigenaar van Cruoninga Consultancy,  en vanuit die rol betrokken bij IndustriepleinNoord. Hij ziet Duurzame Inzetbaarheid als lonkend perspectief voor directies, managers en vooral medewerkers zelf om keuzes te maken die helpen om te blijven ontwikkelen en om productief te blijven. De deelnemers aan dit cluster geven aan dat bij gelijkblijvende bezetting de productiviteit moet blijven stijgen. Zaak is dus om qua inzet en kwaliteit een slag te maken. Samen met de deelnemende bedrijven knoppen vinden en aan draaien, vindt Jochem  een mooie uitdaging in dit cluster.

Deelnemers

Attero Wijster
Avebe Veendam
BASF Nederland Heerenveen
Beenen Heerenveen
Eekels Technology Kolham
ENGIE Services Noord Roden
Essity Hoogezand
Hoomark Hoogeveen
Motip Dupli Wolvega
Nedmag Industries Veendam
PPG Industries Chemicals Delfzijl
QSIL Nederland
Reym Industrieel Reinigen Veendam
Solidus Solutions Noord-Nederland
Stork Technical Services Nederland Groningen
Suiker Unie Groningen
Venko Holding Hoogeveen

Meer informatie:

Iris Overeem

06 835 940 84