Duurzame Inzetbaarheid

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt zijn uitdagingen voor elk bedrijf om de arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie op orde te houden. Daarnaast volgen de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. En dan is er ook nog de sterk veranderende wet- en regelgeving (waaronder de Participatiewet, de WWZ en de nieuwe WMO) en het kabinetsbesluit om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen. Het stelt bedrijven voor de serieuze vraag hoe ze hun personeel vitaal en competent en daarmee duurzaam inzetbaar houden.

Deelnemers uit dit cluster onderstrepen de uitdagingen in de Noordelijke industrie, maar brengen ook veel best practices. Goede inzichten die we delen binnen het cluster om van te leren. Om inspiratie te vinden en die te vertalen naar het eigen bedrijf en om werk beter te organiseren waardoor de medewerkers en het bedrijf productiever worden. Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld:  Hoe houden we onze medewerkers ‘duurzaam’ inzetbaar: competent, vitaal, mobiel én flexibel? Kunnen ze het steeds hogere tempo bijhouden waarmee technologische ontwikkelingen zich aandienen? Hoe krijgen we de medewerkers in hun kracht zodat ze met plezier werken en de prestatie leveren die wij van hen verwachten? Zijn onze medewerkers goede ambassadeurs van het bedrijf in de slag om het vinden van nieuwe collega’s.

Samenwerking
In dit cluster willen we samen met HR-managers uit de noordelijk industrie effectief werken aan oplossingen voor de huidige én toekomstige arbeidsmarktproblematiek. De focus ligt daarbij primair op duurzame inzetbaarheid, maar ook op strategische personeelsplanning en interne en externe mobiliteit. Hiervoor zoeken we ook nadrukkelijk samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen, voor inbreng van hun kennis, maar ook omdat instroom van nieuwe (jonge) medewerkers een aandachtspunt is.

Programma

Het programma 2019 bestaat uit 5 plenaire bijeenkomsten. De thema’s voor dit jaar zijn:

  • Krapte op de arbeidsmarkt
  • Leiderschap
  • Verandermanagement en het goede gesprek
  • Covey in de organisatie
  • Eigenaarschap 4.0

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
JvW

Jochem van Woerden

Jochem van Woerden is na 10 jaar HR-manager geweest te zijn bij Grontmij Nederland, sinds 2015 eigenaar van Cruoninga Consultancy,  en vanuit die rol betrokken bij IndustriepleinNoord. Hij ziet Duurzame Inzetbaarheid als lonkend perspectief voor directies, managers en vooral medewerkers zelf om keuzes te maken die helpen om te blijven ontwikkelen en om productief te blijven. De deelnemers aan dit cluster geven aan dat bij gelijkblijvende bezetting de productiviteit moet blijven stijgen. Zaak is dus om qua inzet en kwaliteit een slag te maken. Samen met de deelnemende bedrijven knoppen vinden en aan draaien, vindt Jochem  een mooie uitdaging in dit cluster.

Deelnemers

Attero Wijster
Avebe Veendam
BASF Nederland Heerenveen
Beenen Heerenveen
Emmtec Industrial Services Emmen
ENGIE Services Noord Roden
Essity Hoogezand
IG Design Group Hoogeveen
Motip Dupli Wolvega
Nedmag Industries Veendam
Philips Drachten
QSIL Nederland
Reym Industrieel Reinigen Veendam
Solidus Solutions Noord-Nederland
Stork Technical Services Nederland Groningen
Suiker Unie Groningen

Meer informatie:

Iris Overeem

06 835 940 84