VGM COMMUNITY

De VGM Community is bedoeld voor alle noordelijke industriële en industriegerelateerde bedrijven die ook hun VGM-prestatie willen verbeteren, en daarbij kiezen voor een lichter programma dan in het VGM-cluster uitgevoerd wordt.

Deelnemers zijn veiligheidskundigen, managers en VGM-coördinatoren van opdrachtnemers (contractors en toeleveranciers) en opdrachtgevers. De kennis die wordt opgedaan in het VGM Cluster wordt gedeeld in de VGM Community.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

eddyrosendaal

Eddy Rosendaal

Eddy Rosendaal is zelfstandig organisatieadviseur. Wat hem boeit zijn lastige vraagstukken die alle facetten van het organiseren raken. Het verbeteren van resultaten staat centraal. Samen met het managementteam pakt hij aan wat nodig is om deze te verbeteren. Dat kan gaan over de harde kanten, zoals de werkprocessen, de organisatie of de besturing. Vaak echter, is ook de dynamiek in het managementteam en het individuele leiderschap aan de orde. Zijn achtergrond als bedrijfskundig ingenieur en als veranderkundige en zijn ruime ervaring als organisatieadviseur helpen hem om samen met het team de nodige stappen te zetten. Het blijven ontwikkelen, het verleggen van grenzen en het daarbij stappen uit de comfortzone is belangrijk voor Eddy. Hij gelooft dat iedereen kan leren van iedereen. Dat ziet hij als de uitdaging binnen NPAL.

PROGRAMMA

Het Jaarprogramma 2019 van de VGM Community bestaat uit 5 plenaire bijeenkomsten waarin de volgende thema’s aan bod komen:

  • VGM Jaarplannen
  • VCA 2017
  • Veiligheidscultuur
  • Positie VGM-Manager

Iedere bijeenkomst hebben deelnemers de mogelijkheid om een casus of vraagstuk in te brengen waar we met elkaar uitvoerig aandacht aan besteden. Op ad hoc basis worden de deelnemers ook uitgenodigd voor activiteiten die we voor het VGM Cluster organiseren en leveren VGM Managers een bijdrage in de Community bijeenkomsten.

DEELNEMERS

DNV GL – Oil & Gas Groningen
Emmtec Services Emmen
ESD-SIC Delfzijl
Gjaltema.eu Groningen
SPIE Industrie Sappemeer
Sweco Nederland Groningen
Waterbedrijf Groningen

Meer informatie:

Iris Overeem

06 835 940 84