VGM Cluster 2018-10-25T12:18:53+00:00

VGM CLUSTER

Het VGM Cluster is bedoeld voor managers van industriële bedrijven en contractors die niet alleen kennis met elkaar willen uitwisselen maar ook de ambitie en mogelijkheden hebben om ontbrekende kennis gezamenlijk te ontwikkelen.

Voor de directeuren van de deelnemende bedrijven organiseren we twee keer per jaar een RondeTafelDiscussie. Zo houden we hen betrokken bij de activiteiten in het cluster.

‘Wat je merkt is dat er bij de deelnemers verschillende opvattingen over veranderen bestaan,
maar dat de interactie en discussie hierover als zeer waardevol wordt ervaren.’
Eddy Rosendaal

PROGRAMMA

Bedrijven nemen in ieder geval deel in het VGM Managersoverleg en de Ronde Tafel Discussie met directeuren. Verder kunnen zij naar behoefte deelnemen aan de verschillende workshops, werkgroepen en verbetergroepen van het cluster. Het programma voor 2018 bestaat onder andere uit een VGM Managersoverleg en een Ronde Tafel Discussie met directeuren. Verder organiseren we workshops, werkgroepen en verbetergroepen. Al deze activiteiten kunnen onderverdeeld worden over de drie pijlers:

1. Kennisuitwisseling individuele bedrijven

 • Twee workshops Leiderschap en gedrag voor leidinggevenden

 • Werkgroep Compliance

 • Workshop Compliance

 • Safety Center NAM

 • Werkgroep SAQ (Safety Assessment Questionnaire)

 • Werkgroep Tools en Best Practices

 • Verbetergroep BRZO

 • Verbetergroep Contractors

 • Workshop “Digitaal Veiligheidspaspoort”

 • Workshop “Leren van Incidenten”

2. Samenwerking met ketenpartners

 • Werkgroep ‘Veilige werkplek’

 • Werkgroep ‘De Veilige Plant”

3. Dialoog met de overheid

 • Werkgroep Overheid

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
eddyrosendaal

Eddy Rosendaal

Eddy Rosendaal is zelfstandig organisatieadviseur. Wat hem boeit zijn lastige vraagstukken die alle facetten van het organiseren raken. Het verbeteren van resultaten staat centraal. Samen met het managementteam pakt hij aan wat nodig is om deze te verbeteren. Dat kan gaan over de harde kanten, zoals de werkprocessen, de organisatie of de besturing. Vaak echter, is ook de dynamiek in het managementteam en het individuele leiderschap aan de orde. Zijn achtergrond als bedrijfskundig ingenieur en als veranderkundige en zijn ruime ervaring als organisatieadviseur helpen hem om samen met het team de nodige stappen te zetten. Het blijven ontwikkelen, het verleggen van grenzen en het daarbij stappen uit de comfortzone is belangrijk voor Eddy. Hij gelooft dat iedereen kan leren van iedereen. Dat ziet hij als de uitdaging binnen NPAL.

DEELNEMERS

Aliancys (voor DSM Resins) Schoonebeek
Attero Wijster
Avebe Veendam
BASF Nederland Heerenveen
Beenen Heerenveen
Delamine Delfzijl
DSM Engineering Plastics Emmen
Electric Glass Fiber NL, B.V.
ENGIE Services Noord Roden
Friesland Campina Bedum
Frisia Zout
Gasunie Groningen
Hertel Industrial Services Drachten
IJssel Technologie Zwolle
Kisuma Chemicals Veendam
Motip Dupli Wolvega
Nederlandse Aardolie Maatschappij Assen
Nouryon Industrial Chemicals
NUON Energy Eemshaven
PPG Industries Chemicals Delfzijl
Reym Industrieel Reinigen Veendam
RoyalHaskoningDHV Groningen
Stork Technical Services Nederland Groningen
Suiker Unie Groningen
Swedish Match Lighters Assen
Teijin Aramid Emmen
Teijin Aramid Delfzijl
Verwater Industrial Services Noord Oost
Visser & Smit Hanab Veendam

Voor meer informatie:

Folkert van der Meulen

06 215 185 12