Cyber Security

Wil een bedrijf zich optimaal beschermen tegen cyber criminaliteit, dan is het zaak de dreiging op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken: zowel op het niveau van de interne afdelingen (kantoor én productie) als op het niveau van de keten, de bedrijven waarmee het digitaal in contact staat. Het is een risico waarin mens, techniek, processen en organisatie een rol spelen. Om risico’s te minimaliseren, is samenwerking nodig: uitwisseling van kennis en ervaring tussen interne afdelingen én partners in de keten. Door wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)) en de verdere digitalisering van productiebedrijven (Smart Industry / Industry 4.0), maar vooral ook door alle persberichten en hacks in het afgelopen halfjaar ligt het percentage van bedrijven dat zich bewust is van het belang van cyber security inmiddels op een veel hoger niveau.

Het doel van dit cluster is de cyber security en de digitale ketenveiligheid van de noordelijke industrie te versterken door middel van kennisuitwisseling en het delen van ‘best practices’ tussen bedrijven op het gebied van cyber security.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

Herman Beerling

Herman Beerling is sinds april 2016 Information Security Officer bij Teijin Aramid BV. In de 10 jaren daar voor was hij binnen Teijin senior projectmanager met name in de industriële automatisering. Hieraan  voorafgaand heeft hij bij verschillende bedrijven IT functies vervuld. Vanaf 2011 is Herman tevens eigenaar van H.J. Beerling Kennis Additieven om zijn kennis en ervaring op parttime basis te delen als consultant, procesbegeleider en docent IT. Vanuit zijn sterke overtuiging dat samenwerken loont ziet hij een enorme toegevoegde waarde in NPAL voor de Noordelijke Productiebedrijven. In dit kader wil hij dan ook graag zijn steentje bijdragen aan het verder ontwikkelen van NPAL. Geruggesteund door zijn achtergrond als bedrijfskundig informatica ingenieur verwacht hij dan ook een betekenisvolle rol te kunnen spelen voor NPAL en de deelnemers in het Cluster Cyber Security.

PROGRAMMA

Het cluster is van start gegaan in september 2017. De eerste grote winst hebben deze bedrijven gepakt door gezamenlijk een plan van aanpak te maken voor de implementatie van de nieuwe privacy wetgeving, de EU GDPR. In 2019 zijn er zes bijeenkomsten gepland.

De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten aan bod:

  • Positionering ICT
  • IT-landschap & Netwerksegmentatie
  • Awareness
  • Pentesten
  • Industrie 4.0 (IoT & Big Data)
  • Dataclassificatie & Cloud Strategy
  • Agile / Scrum

DEELNEMERS

Eekels Technology Kolham
IG Design Group Hoogeveen
Eska B.V. Hoogezand/Sappemeer
Teijin Aramid
Kisuma Chemicals B.V. Veendam
Nedmag Industries Veendam
Noblesse Proteins Wijster

Voor meer informatie:

Auke Piet van der Meulen

06 506 707 87