163-0279_omslag_lr-page1

Industriemonitor

Hoe doen we het als noordelijke industrie? Welke ontwikkelingen komen op ons af? Wat is nodig om daar goed op te anticiperen? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

Deze vragen hebben we ons gesteld toen we besloten samen met de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Hogeschool, NOM en de deelnemers van NPAL de IndustrieMonitor 2016 te maken. Hierin hebben we een groot aantal rapporten en onderzoeken samengevat tot een handzaam document waarmee een goed beeld wordt gegeven van de noordelijke industrie, en een aantal ontwikkelingen die voor de industrie zeer relevant zijn.

De  NPAL IndustrieMonitor 2016 is bedoeld als bron van informatie en inspiratie. U kunt het document hier downloaden

NPAL op de Motor

Als fervent motorrijder heeft Folkert van der Meulen een aantal jaren geleden het initiatief genomen om voor NPAL-deelnemers twee keer per jaar een motortocht te organiseren. We combineren dan onze hobby met een  interessante bedrijfsbezoek.

motor
We kiezen telkens een bestemming met een relevant belang voor de regio. De afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld de Eemshaven, Zuivelstad Heerenveen, en de Aardgasbuffer Zuidwending.

Wil je meetoeren? Neem contact op met Folkert, 06 215 185 12.

De tochten worden exclusief georganiseerd voor NPAL-deelnemers.

NPALdag

Jaarlijks organiseren we onze NPALdag, voor deelnemers, voor potentiële deelnemers en voor andere NPAL-relaties. Altijd op de eerste donderdag na Sinterklaas. In 2020 vindt de NPALdag plaats op donderdag 10 december.

De NPALdag in 2019 stond in het teken van het 10-jarig jubileum. De keynote speaker was gedragsbioloog Patrick van Veen. Tevens hebben we het NPAL Industriekompas 2020-2025 gepresenteerd. Klik hier voor een terugblik.