WorldClassMaintenance 2018-03-29T14:23:52+00:00

World Class Maintenance

In dit cluster draait het om het zo efficiënt mogelijk organiseren van onderhoud aan installaties en machines. Wat is het beste moment om onderhoud uit te voeren? De meeste bedrijven kiezen voor preventief onderhoud op een vooraf te bepalen tijdstip. Een andere optie is om pas in te grijpen als de staat van de installatie daarom vraagt. Hoe dan ook, onderhoud wordt voor de industrie steeds belangrijker: goed onderhoud en onderhoudsinnovaties maken het productieproces betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer waardoor de concurrentiepositie van het bedrijf, maar ook die van onze regio versterkt wordt.

We richten ons met dit cluster op de maintenance-managers  en plantmangers van bedrijven in de procesindustrie, food/beverage/farma en manufacturing.

Externe kennis
In het cluster participeren ook drie kennisinstellingen: Windesheim Zwolle, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Universiteit Twente.

‘De concreetheid van de discussie zorg ervoor dat het programma heel informatief en leerzaam is.’
Pieter Douma, Koopmans Koninklijke Meelfabrieken

PROGRAMMA

Het programma voor 2018 bestaat uit zes plenaire bijeenkomsten. De thema’s van de bijeenkomsten zijn:

– De toegevoegde waarde van de TD
– Continu verbeteren (Kosten, OEE & Integriteit)
– Maintenance 2025
– Autonoom onderhoud
– Eigenaarschap
– Bezoek bij voorbeeldbedrijf (n.t.b.)

Ook zullen er in kleine groepjes assessments worden uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven. In 2015 zijn er al assessments uitgevoerd en de uitkomsten daarvan zijn in 2016 verder ontwikkeld. In 2018 gaan we hier verder mee aan de slag. We kiezen ervoor om de assessments samen uit te voeren, omdat dit zowel voor het bedrijf waar het assessment werd uitgevoerd, als voor de personen die als mede-assessor meededen interessante en bruikbare leermomenten oplevert. Zoals ieder jaar sluiten we ons ook aan bij landelijke netwerken.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
fred jansen

Fred Jansen

Fred Jansen is een ervaren bedrijfskundige in dienst van IJssel Technologie. Teamsport is wat hem boeit. Het samenspel van mensen. Mensen die kunnen én willen, om uiteindelijk te verbeteren. Na een lerarenopleiding met vooral sociale vakken, een studie werktuigbouwkunde met technische vakken, en later bedrijfskunde op de Koninklijke Militaire Academie, heeft hij zich gespecialiseerd in onderhoudstechnologie en onderhoudsmanagement. De interesse om de mens mee te nemen in de verbeter-processen dreef hem naar het programma TPM. Hij is JIPM-gecertificeerd.
Het totaal aan bagage maakt het mogelijk om met mensen samen de toegevoegde waarde binnen bedrijven continu te verbeteren. Zijn motto, ik kom om weg te gaan, betekent dat hij een bedrijf coacht om continu te verbeteren totdat het bedrijf het zelf kan. NPAL is voor hem een organisatie waar hij meerdere bedrijven tegelijk kan coachen om concurrerender te worden.

DEELNEMERS

Aliancys (voorheen DSM Resins) Schoonebeek
Auping Deventer
Avebe Foxhol
DOC Kaas Hoogeveen
Eska B.V. Hoogezand/Sappemeer
Kisuma Chemicals BV
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken Leeuwarden
Gasunie Groningen
Scania Zwolle
Solidus Solutions Noord-Nederland
Suiker Unie Groningen
Teijin Aramid Emmen

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Windesheim Zwolle
Universiteit Twente

Voor meer informatie:

Folkert van der Meulen

06 215 185 12