World Class Maintenance

WCM betekent “juist onderhoud” hetgeen onderscheidend toegevoegde waarde levert aan de noordelijke industrie. Juist onderhoud levert langdurige bedrijfsbeschikbaarheid tegen de laagste kosten, waardoor onderscheidende waarde toegevoegd wordt aan de Noordelijke industrie. Bedrijfsbeschikbaarheid is afhankelijk van de installatiebetrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid, waaronder operating en beschikbaarheid. Juist onderhoud vormt een basis om constant te optimaliseren.

In dit cluster draait het om het zo efficiënt mogelijk organiseren van onderhoud aan installaties en machines. Wat is het beste moment om onderhoud uit te voeren? De meeste bedrijven kiezen voor preventief onderhoud op een vooraf te bepalen tijdstip. Een andere optie is om pas in te grijpen als de staat van de installatie daarom vraagt.

We richten ons met dit cluster op de maintenance-managers  en plantmanagers van bedrijven in de procesindustrie, food/beverage/farma en manufacturing.

Externe kennis
In het cluster participeren ook drie kennisinstellingen: Windesheim Zwolle, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Universiteit Twente.

‘De concreetheid van de discussie zorg ervoor dat het programma heel informatief en leerzaam is.’
Pieter Douma, Koopmans Koninklijke Meelfabrieken

PROGRAMMA

Het programma voor 2019 bestaat uit vijf plenaire bijeenkomsten. Hierbij komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

– M&O (Stellen van doelen, Monitoren)
– Industrie 4.0
– Bezoek bij voorbeeldbedrijf (n.t.b.)

In de afgelopen jaren zijn er assessments uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven. Op basis van de uitgevoerde assessment is inzicht verkregen in de huidige situatie. Hiervan uitgaand gaan de deelnemende bedrijven komend jaar gezamenlijk een ontwikkelplan maken. Een plan met SMART gestelde doelen en aanpak welke te monitoren zijn. Zoals ieder jaar sluiten we ons ook aan bij landelijke netwerken. Door samen te werken met de landelijk opererende WCM organisatie wordt nog meer inzicht verkregen, waardoor het leren en begrijpen extra versnelt worden.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
fred jansen

Fred Jansen

Fred Jansen is een ervaren bedrijfskundige in dienst van IJssel Technologie. Teamsport is wat hem boeit. Het samenspel van mensen. Mensen die kunnen én willen, om uiteindelijk te verbeteren. Na een lerarenopleiding met vooral sociale vakken, een studie werktuigbouwkunde met technische vakken, en later bedrijfskunde op de Koninklijke Militaire Academie, heeft hij zich gespecialiseerd in onderhoudstechnologie en onderhoudsmanagement. De interesse om de mens mee te nemen in de verbeter-processen dreef hem naar het programma TPM. Hij is JIPM-gecertificeerd.
Het totaal aan bagage maakt het mogelijk om met mensen samen de toegevoegde waarde binnen bedrijven continu te verbeteren. Zijn motto, ik kom om weg te gaan, betekent dat hij een bedrijf coacht om continu te verbeteren totdat het bedrijf het zelf kan. NPAL is voor hem een organisatie waar hij meerdere bedrijven tegelijk kan coachen om concurrerender te worden.

DEELNEMERS

Aliancys (voorheen DSM Resins) Schoonebeek
Auping Deventer
Avebe Foxhol
DOC Kaas Hoogeveen
Eska B.V. Hoogezand/Sappemeer
Gasunie Groningen
Kisuma Chemicals BV
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken Leeuwarden
Nouryon Industrial Chemicals Delfzijl
Scania Zwolle
Solidus Solutions Noord-Nederland
Suiker Unie Groningen
Teijin Aramid Emmen

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Windesheim Zwolle
Universiteit Twente

Voor meer informatie:

Auke Piet van der Meulen

06 506 707 87