PROCESINDUSTRIE

Om een goed resultaat te behalen is samenwerking van het grootste belang. Samenwerken met klanten en toeleveranciers, samenwerken met kennisinstellingen én samenwerken op de werkvloer. Er zijn talloos veel mogelijkheden om deze samenwerking te veranderen en te verbeteren.

In het cluster Procesindustrie, hét cluster voor noordelijke procesbedrijven en hun (technische) dienstverleners, richten we ons op het beter organiseren van deze samenwerking. Aan de orde komen vragen als ‘hoe gaan we om met generatieverschillen?’ of ‘welke andere rol moeten we aannemen in de keten?’

Diner Pensant
Een vast onderdeel in het Jaarprogramma, is het jaarlijkse ‘diner pensant’ waarbij we telkens een organisatie uit een totaal andere branche bezoeken. Dit zijn zonder uitzondering bijzondere en inspirerende bijeenkomsten met verrassende discussies. Zowel voor de deelnemers van het cluster als voor de managers van het gastbedrijf.
De afgelopen jaren zijn we voor het diner pensant o.a. te gast geweest bij de Penitentiaire Inrichting in Veenhuizen, de provincie Fryslân, Veiligheidsregio Groningen, Noord Nederlands Toneel, Maartenshof Groningen, het Drenthe College en het UMCG.

‘Je kunt pas grenzen verkennen als je er nét even overheen bent gegaan’
Kees Tillema, Zuiderlicht

INHOUDELIJK DESKUNDIGE

kees-012

Kees Tillema

Kees Tillema is directeur van Het Zuiderlicht Managementadviseurs. Hij heeft bijzondere interesse voor procesverbetering. De afgelopen 10 jaar heeft hij zich binnen dat domein gespecialiseerd op een multidisciplinaire benadering, waarin de mix van bedrijfskunde, economie, psychologie en sociologie centraal staat. Kees heeft een voorliefde voor alternatieve werkvormen, zodat mensen steeds uitgedaagd worden anders te gaan kijken, denken en doen.  Dat is immers een voorwaarde om tot (proces)verbetering en (proces)vernieuwing te komen. Kees doceert accounting & control aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft verschillende managementboeken geschreven en is in zijn vrije tijd een fervent vechtsporter: hij heeft een eigen karateschool in Groningen.

PROGRAMMA

In 2019 houden we 5 bijeenkomsten waarin het thema van afgelopen jaar ‘Persoonlijk Leiderschap’ wordt gekoppeld aan actuele thematiek. De volgende onderwerpen komen aan de hand van verschillende werkvormen aan bod:

  •  Samenwerken (met contractors)
  • Leiderschap en Continu Verbeteren
  • Operational Leadership
  • Duurzaamheid

Daarnaast richten we ons in 2019 ook op Ketensamenwerking met vier werkgroepen:

  • Verkennen van slimme technologieën
  • Optimaliseren van administratieve processen
  • Samenwerken bij stops
  • Inkoop

DEELNEMERS

Actemium Veendam
Beenen Heerenveen
Eekels Technology Kolham
ENGIE Services Noord Roden
Eska B.V. Hoogezand/Sappemeer
IJssel Technologie Veendam
Kampen Industrial Care Hoogezand
Nederlandse Aardolie Maatschappij Assen
QSIL Nederland
SPIE Industrie Sappemeer
Stevens Engineering Emmen
Stork Technical Services Nederland Delfzijl
Teijin Aramid Delfzijl
Verwater Industrial Services Noord Oost

Meer informatie:

Iris Overeem

06 835 940 84