Masterclasses Industrie 4.0

In 2017 hebben we, in samenwerking met NPALdeelnemers Essity en Fresenius, besloten om meer aandacht te geven aan ‘Industrie 4.0’.

De digitalisering van de industrie biedt een belangrijke mogelijkheid om de productiviteit te verbeteren en daarmee de concurrentiepositie te versterken. Industrie 4.0, of Smart Industry, is een ontwikkeling die elk (maak)bedrijf raakt of gaat raken in de nabije toekomst. Het zorgt niet alleen voor technische veranderingen, maar ook organisatorisch zal er veel veranderen. Wanneer er over Industrie 4.0 wordt gesproken, gaat het voornamelijk over alle mogelijkheden en veelbelovende opbrengsten van de nieuwe technologie. Maar hoe kunnen bedrijven al deze veranderingen vormgeven? Hebben ze de hiervoor de benodigde competenties? En hoe gaan werknemers om met de veranderingen? Welke effecten heeft Industrie 4.0 op bestaande operaties?

Met een groep bedrijven zullen we hierover kennis uitwisselen en praktische voorbeelden aan de orde stellen. In 2018 zijn er verkennende bijeenkomsten georganiseerd. Daaruit blijkt dat er interesse is in het doorzetten van bijeenkomsten omtrent Industrie 4.0. In 2019/2020 zullen we 7 Masterclasses organiseren voor geïnteresseerde productiebedrijven uit de (proces- en maak-)industrie in Noord-Nederland.. Tijdens elke bijeenkomst wordt het hoofdonderwerp besproken door twee inhoudelijk deskundigen: iemand die meer vanuit de theorie een overzicht van mogelijkheden en ontwikkelingen geeft, en iemand die vanuit de praktijk kennis en ervaring inbrengt. In de discussie zullen de gastheer of gastvrouw en de andere deelnemers voldoende ruimte en gelegenheid krijgen om hun ervaring in te brengen en ambities te toetsen. Na afloop van elke Masterclass maakt iedere deelnemer een vertaalslag van de bijeenkomst naar zijn/haar bedrijf. Zo werkt elke deelnemer toe naar een ‘Industrie 4.0 plan’ dat in de laatste bijeenkomst gepresenteerd wordt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie:

Auke Piet van der Meulen

06 50670787