KIEK

KIEK is binnen Operational Excellence een bijzonder project: met nog altijd de focus op productiviteitsverbetering trekken vijf directeuren/plant- of sitemanagers langdurig en intensief met elkaar op om letterlijk diep te Kijken In Elkaars Keuken (KIEK). Centraal staat de uitvoering van een tweedaags assessment gebaseerd op de principes van World Class Management.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
jan van wijk

Jan van Wijk

Jan van Wijk heeft bijna zijn hele carrière gewerkt bij SCA, eerst als kwaliteitsmanager, productiemanager en plantmanager in Hoogezand en sinds 2002 als HR Director voor de internationale business unit Hygiëne Products.
De benadering van Jan is geheel gebaseerd op de principes van resultaatverantwoordelijkheid. Binnen resultaatverantwoordelijke teams krijgen medewerkers meer gelegenheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen bijdrage aan de ondernemingsdoelstellingen en krijgen ze ruimte om zo nodig bij te sturen. Dit is de essentie van het WorldClassManagement-model dat Jan in zijn periode bij SCA heeft ontwikkeld en heeft toegepast eerst in Hoogezand en later in de andere vestigingen van de business-unit.
Sinds 2011 is Jan betrokken bij NPAL en gebruikt hij onderdelen van dit managementmodel om deelnemers te helpen bij het doordenken en uiteindelijk uitvoeren van verandertrajecten. Complexe processen en problemen weet hij terug te brengen tot begrijpelijke eenvoud, door gebruik te maken van aansprekende vergelijkingen uit de dagelijkse praktijk. Zijn adviezen zijn praktisch, bruikbaar en gericht om de organisatie op een hoger plan te brengen.

PROGRAMMA

Het KIEK-project duurt in totaal twee jaar en bestaat uit drie onderdelen:

  1. In het eerste halfjaar zijn er vijf bijeenkomsten bij de deelnemers, waarin we kennismaken met elkaar en met de WorldClassManagement-methodiek.
  2. In het tweede en derde halfjaar vinden de vijf assessments plaats. Deze worden uitgevoerd door drie deelnemers onder leiding van onze inhoudelijk deskundige Jan van Wijk. De assessments duren twee dagen en aan het eind van dag twee worden de uitkomsten op hoofdlijnen gepresenteerd. Later volgt een uitgebreidere presentatie aan het MT en (een deel van) het personeel.
  3. In het laatste halfjaar organiseren we nogmaals vijf bijeenkomsten om de implementatie van de uitkomsten van de  assessments te bespreken.

De deelnemers aan de inmiddels afgesloten KIEK 1, KIEK 2 en KIEK 3 zijn zonder uitzondering enthousiast over het project. Het heeft hen belangrijke nieuwe inzichten gebracht die relevant zijn voor zowel de ontwikkeling van hun bedrijf als voor hen als persoon.

DEELNEMERS

KIEK 3
Marne Mosterd Groningen * QSIL Winschoten * PPG Industries Chemicals Delfzijl * Suiker Unie Hoogkerk * Teijin Aramid Emmen

KIEK 2
Teijin Aramid Delfzijl * Fresenius Kabi Emmer-Compascuum* Oreel Hallum * Stertil Kootstertille * Biddle Kootstertille

KIEK 1
Variass Veendam * Steinfort Glas Franeker * IG Design Group (voorheen Hoomark) Hoogeveen * Van de Leur Banketspecialiteiten Bolsward * Animo Assen

‘Door die intensieve dialoog ontstaat er iets heel bijzonders in de groep.’
Jan van Wijk

Voor meer informatie:

Folkert van der Meulen

06 215 185 12