Industrie 4.0

In 2017 hebben we, in samenwerking met NPALdeelnemers Essity en Fresenius, besloten om een nieuw cluster te starten: Cluster Industrie 4.0.

De digitalisering van de industrie, biedt een belangrijke mogelijkheid om de productiviteit te verbeteren en daarmee de concurrentiepositie te versterken. Industrie 4.0, of Smart Industry, is een ontwikkeling die elk (maak)bedrijf raakt of gaat raken in de nabije toekomst. Het zorgt niet alleen voor technische veranderingen, maar ook organisatorisch zal er veel veranderen. Wanneer er over Industrie 4.0 wordt gesproken, gaat het voornamelijk over alle mogelijkheden en veelbelovende opbrengsten van de nieuwe technologie. Maar hoe kunnen bedrijven al deze veranderingen vormgeven? Hebben ze de hiervoor de benodigde competenties? En hoe gaan werknemers om met de veranderingen? Welke effecten heeft Industrie 4.0 op bestaande operaties?

Met een groep bedrijven zullen we hierover kennis uitwisselen en praktische voorbeelden aan de orde stellen. In 2018 zijn er verkennende bijeenkomsten georganiseerd. Daaruit blijkt dat er interesse is in het doorzetten van bijeenkomsten omtrent Industrie 4.0. Komend jaar zullen we 5 masterclasses organiseren voor geïnteresseerde bedrijven. Tijdens elke masterclass wordt er een thema inhoudelijk besproken door een extern deskundige. Daarnaast zijn we te gast bij een van de deelnemende bedrijven en zal de gastheer of gastvrouw praktijkervaring delen.

Binnenkort wordt het programma voor de masterclasses samengesteld en worden deelnemers uitgenodigd.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie:

Auke Piet van der Meulen

06 50670787