In ontwikkeling: Industrie 4.0 2018-01-25T08:13:15+00:00

Industrie 4.0

In 2017 hebben we, in samenwerking met NPALdeelnemers Essity en Fresenius, besloten om een nieuw cluster te starten: Cluster Industrie 4.0.

De digitalisering van de industrie, biedt een belangrijke mogelijkheid om de productiviteit te verbeteren en daarmee de concurrentiepositie te versterken. Industrie 4.0, of Smart Industry, is een ontwikkeling die elk (maak)bedrijf raakt of gaat raken in de nabije toekomst. Het zorgt niet alleen voor technische veranderingen, maar ook organisatorisch zal er veel veranderen. Wanneer er over Industrie 4.0 wordt gesproken, gaat het voornamelijk over alle mogelijkheden en veelbelovende opbrengsten van de nieuwe technologie. Maar hoe kunnen bedrijven al deze veranderingen vormgeven? Hebben ze de hiervoor de benodigde competenties? En hoe gaan werknemers om met de veranderingen? Welke effecten heeft Industrie 4.0 op bestaande operaties?

Met een groep bedrijven zullen we hierover kennis uitwisselen en praktische voorbeelden aan de orde stellen. We zijn voor dit cluster op zoek naar geïnteresseerde bedrijven die van en met elkaar willen leren. We richten ons hierbij in eerste instantie op de ‘gebruikers’ van deze nieuwe technologieën.

In de eerste maanden van 2018 zullen we voor geïnteresseerde bedrijven een aantal verkennende bijeenkomsten organiseren.

Meer weten? Neem contact met ons op!

De tekstversie van deze pagina is nog niet beschikbaar

Voor meer informatie:

Folkert van der Meulen

06 215 185 12