2025 / Eigenaarschap / Business Empowerment

In 2017 hebben we op de NPALdag het thema Eigenaarschap aan de orde gesteld. Tijdens de NPALdag hebben we Eigenaarschap gedefinieerd als: ‘Het onder alle omstandigheden nemen van verantwoordelijkheid voor (jouw deel van) het bedrijfsresultaat’.

Eigenaarschap lijkt wel hèt toverwoord om resultaatverantwoordelijkheid binnen organisaties op een hoger niveau te brengen en daarmee de prestaties van de organisaties merkbaar en meetbaar te verbeteren. Maar hoe ga je te werk? Hoe raken medewerkers betrokken en op welke manier geef je ze meer verantwoordelijkheden?

In het nieuwe Cluster 2025 / Eigenaarschap / Business Empowerment (de definitieve naam bepalen we in overleg met de deelnemers) komen al deze vragen aan bod. Onze ambitie is dat aan het eind van dit nieuwe jaar 20 directeuren / plantmanagers / sitemanagers actief deelnemen in dit cluster. Op dit moment hebben 9 bedrijven zich aangemeld. We hopen spoedig een goede start te kunnen maken.

Neem voor meer informatie contact met ons op

De tekstversie van deze pagina is nog niet beschikbaar

Verwacht geen eigenaarschap, maar durf het te geven

NPALdag 2017

Voor meer informatie:

Folkert van der Meulen

06 215 185 12