Loading...
Directeurenplatform 2018-02-13T09:32:21+00:00

Jaarlijks organiseren we vijf bijeenkomsten met een TOPspreker die de directeuren prikkelt om met een andere blik naar hun bedrijf te kijken. Die hen inspireert om nog eens kritisch naar hun missie en visie te kijken en uitdaagt om de bedrijfsstrategie nog wat verder aan te scherpen. Soms worden ze ook persoonlijk geraakt en komen ze thuis met nieuwe inzichten en ervaringen die leiden tot nieuwe ambities. De afgelopen jaren hadden we onder anderen Egbert Jan Sol (TNO), Henk Volberda (Erasmus Universiteit), Ben van Lier  (Centric), Gabriël Anthonio (VNN), Erik Rutkens (Insite Group), Ad van Wijk (TU Delft) en Geert Tjeerdsma (Tjongerschans Ziekenhuis en MCL) als TOPsprekers.

Het directeurenplatform is bedoeld voor directeuren en eindverantwoordelijke managers van noordelijke bedrijven. Als uitzondering op deze regel hebben we een aantal vertegenwoordigers van kennisinstellingen en uit andere sectoren uitgenodigd om lid te worden, om de discussies te verrijken met andere invalshoeken en argumenten.

Programma 2018
Tijdens de bijeenkomsten komen o.a. de volgende thema’s aan bod: Blockchain, Artificial intelligence, Energietransitie en de Euro. In 2018 worden de bijeenkomsten op onderstaande data gehouden:

-15 februari                                       Energietransitie
-12 april                                              Blockchain
-21 juni
-25 september
-15 november

NPAL Agenda
In het directeurenplatform wordt ook de zogenaamde NPAL Agenda voor de Noordelijke Industrie bepaald. Deze agenda wordt opgesteld op basis van prioriteiten die door de NPAL deelnemers worden aangegeven. De eerste NPAL Agenda is eind 2011 gepresenteerd. In 2016 werd dit document opgevolgd door de NPAL Industriemonitor 2016. In 2018 zal een start worden gemaakt met het opstellen van een nieuwe NPAL Agenda.

‘Als van oorsprong Gronings bedrijf vinden wij het belangrijk om de concurrentiekracht van de noordelijke industrie te versterken.
Daarom zijn wij deelnemer bij NPAL.’
Hendrik de Haan, Eekels Technology

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
Aard+Groen

Aard Groen

Aard Groen (1961) is professor Ondernemerschap en Valorisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en professor Innovatief Ondernemerschap aan de Universiteit Twente. Hij is ‘Dean of Entrepreneurship’ aan de RuG en leidt het University of Groningen Centre of Entrepreneurship (UGCE), en is (mede-)oprichter en wetenschappelijk directeur van het Nederlands Instituut voor KennisIntensief OndernemerSchap (NIKOS).
Momenteel ontwikkelt Aard samen met anderen VenturelabNorth, naar het voorbeeld van het in Twente ontwikkelde Venturelab International. De doelgroep is vooral ambitieuze startende ondernemers die willen werken aan duurzaam concurrentievoordeel en groei.
Het onderzoek van Aard focust op kennisintensief (innovatief) ondernemerschap en business development in industriële en internationale netwerken. Onderzoek wordt vaak gedaan in nauwe samenwerking met de industrie. Corporate Entrepreneurship is een van zijn favoriete aandachtsgebieden.

INHOUDELIJK DESKUNDIGE
Willem-Smink-PvdA-als-1-van-de-informateurs-aan-de-slag-in-Assen

Willem Smink

Willem Smink is lange tijd voorzitter van het College van Bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden geweest. Hij studeerde sociologie aan de Rijkuniversiteit in Groningen, en is vele jaren eerst als fractievoorzitter en daarna als wethouder actief geweest in de Groninger politiek. Ook was hij medeopsteller van de Noordelijke Innovatie Agenda. Hij is verankerd in de bestuurlijke wereld in Noord-Nederland, en kan verbindingen leggen tussen kenniswereld en overheid. Sinds 2014 is hij verbonden aan NPAL: als lid van de Raad van Toezicht en als externe deskundige van het Directeurenplatform. Zijn kennis en ervaring bij die twee O’s (overheid en onderwijs) is voor NPAL en het Directeurenplatform als representant van de derde O, een zeer waardevolle aanvulling.

DEELNEMERS

Akzo Nobel Industrial Chemicals Delfzijl
AP Nederland
Avebe Ter Apelkanaal
BASF Nederland Heerenveen
Beenen Heerenveen
Eekels Technology Kolham
ENGIE Services Noord
Evonik Peroxide Netherlands Delfzijl
Fresenius Kabi Emmer-Compascuum
Gasunie Groningen
Goflex Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Hiatus Dokkum
Hoomark Hoogeveen
Icopal Groningen
IJssel Zwolle
Integron Group Groningen
Kampen Industrial Care Hoogezand
Kisuma Chemicals Veendam
Lode Groningen
Marne Mosterd Groningen
Nederlandse Aardolie Maatschappij Assen
Nedmag Industries Veendam
Neways Leeuwarden
Noblesse Proteins Wijster
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Noorderpoortcollege Groningen
Ophtec Groningen
Pax Beheer Leeuwarden
PMF Mechanical Uithuizen
PPG Industries Chemicals Delfzijl
QSIL Nederland
Reym Industrieel Reinigen Veendam
RoyalHaskoningDHV Groningen
SCA Hygiene Products Hoogezand
Solidus Solutions Noord-Nederland
SPIE Industrie Sappemeer
Stork Technical Services Nederland Groningen
Strukton Leek
Suiker Unie Groningen
Sweco Nederland Groningen
Tebodin Groningen
Teijin Aramid Delfzijl
Veiligheidsregio Groningen
Verwater Industrial Services Noord Oost
Waterbedrijf Groningen

Voor meer informatie:

Folkert van der Meulen

06 215 185 12