Zoals bij veel bedrijven in de maakindustrie heeft SCA in Hoogezand te maken met aanhoudende druk op resultaat, zowel op kosten als op het gebied van efficiency en afval. De (interne) concurrentie is groot. Daarnaast zijn er uitdagingen op het gebied van de toenemende automatisering en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Al ruim 25 jaar werkt SCA in Hoogezand met het Team Based Work System (TBWS). Hierin zijn de producerende teams zelf resultaatverantwoordelijk voor het productieproces, het onderhouden van de machines en het omstellen daarvan. Deze grote mate van autonomie creëert eigenaarschap en daarmee resultaat, en zorgt voor een platte organisatiestructuur. Het management van SCA zag echter dat er een ‘resultaat plafond’ bereikt was met deze manier van werken.

Werken volgens standaard
Daarom is een aantal jaren geleden gestart met een programma om de resultaten op een hoger niveau te krijgen. Binnen het TBSW-model werd gezocht naar een andere invulling, in de overtuiging dat de mensen het verschil maken. Het kernelement van dit programma is het ontwikkelen en hanteren van standaarden in het operationele proces. Bijvoorbeeld standaard schoonmaak- en onderhoudsroutines, standaard machine parameters en standaard werkmethodes.

Deze invulling maakte een tweeledige benadering van het management noodzakelijk. ‘Enerzijds zorgdragen dat medewerkers de benodigde standaarden daadwerkelijk toepassen (via coaching en SCA resultaatsturing), anderzijds het uitdagen van medewerkers om te komen met nieuwe standaarden om de organisatie verder te ontwikkelen’, zegt Unit Manager Ger Knegt.

Ook voor de medewerkers was dit een behoorlijke omslag. In het verleden werd men gewaardeerd om op een eigen wijze tot resultaten te komen. Nu wordt men gewaardeerd voor het uitvoeren van werkzaamheden volgens de standaard en het creëren van nieuwe standaarden. Volharding in deze benadering heeft gemaakt dat de resultaten positief zijn ontwikkeld.

Beheersen en automatiseren
Bert Oosting, Quality Manager bij SCA: ‘Het werken aan het ontwikkelen en toepassen van standaarden brengt ons ook in een betere positie voor de toekomst. Door een hogere standaardisatiegraad is het beheersen en vervolgens automatiseren van processen eenvoudiger. Dit is gunstig voor zowel de kwaliteit als de kostenontwikkeling. De kennis om te komen tot een goede standaard ligt grotendeels bij onze medewerkers. Zij kunnen daarbij gebruik maken van nieuwe, zelf ontwikkelde, web-based hulpmiddelen die realtime en historisch inzicht geven in de procesparameters van onze machines, en helpen bij het maken van de juiste keuzes. Deze verandering heeft impact op wat wij, nu en in de toekomst, van elkaar verwachten.’

 

Ontwikkelen van medewerkers
Marga de Bruyn, HR-manager bij SCA: ‘Kennis en vaardigheden van onze medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde om door te kunnen ontwikkelen op deze ingeslagen weg. Door de hoge mate van standaar
disatie creëren we meer ruimte voor individuele ontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van de organisatie.

Op dit moment kiezen we vooral voor het ontwikkelen van onze medewerkers, waarbij we ze uitdagen om binnen gestelde kaders zelf invulling te geven aan hoe werkprocessen beter kunnen.’ En het blijft niet alleen bij uitdagen. Er wordt daadwerkelijk veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling. Zo wordt er bijvoorbeeld elke week een half uur vrij gepland voor training. Tijdens dit half uur gaan de machines uit en worden praktische trainingen gegeven, waarbij de opgedane kennis direct in de praktijk kan worden gebracht. Doordat ook het management bij de trainingen betrokken is en zichtbaar op de werkvloer aanwezig is, krijgt de gekozen aanpak extra waarde.

Eigenlijk kunnen we constateren dat er aan de principes van het Team Based Work System niets is veranderd. De verandering en het effect zit in de uitvoering ervan en daarmee in het gedrag van al onze medewerkers. Zo zijn we met Team Based werken klaar voor de toekomst.

 

SCA Hygiene Products Hoogezand produceert incontinentiematerialen en babyluiers. Bekende merken zijn onder meer TENA Lady, TENA Pants en Libero Up&Go. Naast drie productie-units, dragen verschillende ondersteunende units en afdelingen bij aan het eindresultaat: Logistiek, Plant Support, Controlling, Human Resources en QRESH (quality, risk-management, environment, safety, health). Vanuit een volledig geautomatiseerd distributiecentrum vinden de producten hun weg naar de klant. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

 

Wilt u meer informatie over deze Best Practice? Neem dan gerust contact op met NPAL!

klik hier voor contact