Beschrijving
Om op het gebied van veiligheid de medewerkers op de werkvloer beter te bereiken en om een vertaalslag te maken van kantoor naar de werkvloer, heeft Hertel ervoor gekozen om de direct leidinggevenden te helpen in hun ontwikkeling. De voormannen, uitvoerders of projectleiders zijn uiteindelijk degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor de vertaalslag op de werkvloer. Daarom heeft Hertel leidinggevenden de speciaal ontwikkelde opleiding Operationeel Veiligheidskunde (OVK) laten volgen. Deze opleiding is de eerste module van Middelbare Veiligheidskunde (MVK). De opleiding wordt gegeven in Nieuwegein en bestaat uit 6 opleidingsdagen die om de 2 à 3 weken plaatsvinden. Tijdens de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod: Arbozorg, RI&E, TRA, LMRA, werkvergunningen, arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Op 25% van de opleiding heeft Hertel invloed gehad door eigen praktische inbreng, waardoor de theorie beter aansloot op de praktijk van de medewerkers.

Aanleiding(en)
Net zoals veel andere bedrijven in de industrie, worstelde Hertel met de vraag hoe de werkvloer beter bereikt kan worden als het gaat over veilig werken. Ondanks dat alle zorgsystemen zijn opgezet, zoals TRA’s en RI&E’s, gaat het er wel om dat deze systemen ook op de werkvloer gebruikt worden. De medewerkers op werkvloer hebben uiteindelijk te maken met de risico’s en gevaren in hun arbeid en werkomgeving. De ‘cultuurdragers’ op de sites zijn vaak degenen waarnaar gekeken en geluisterd wordt. Het voorbeeldgedrag wat zij laten zien, wordt vaak opgevolgd. Hertel heeft er daarom voor gekozen om juist die groep verder te ondersteunen met de juiste kennis en kunde.

Effect(en)
Met deze opleiding is een  stap in de juiste richting gezet om de werkvloer beter te bereiken.
Leidinggevenden die de opleiding hebben gevolgd, gaan bewuster om met arbeidsveiligheid in de lijn en hebben een assertievere houding op de werkvloer. Ondanks dat de theoretische lesstof soms lastig was, bleek de herkenning van de praktijksituaties zeer waardevol. De betrokken medewerkers hebben veel eyeopeners gehad en stralen dit ook uit naar hun directe omgeving. De leidinggevenden veranderen niet van functie, maar in hun toezichthoudende rol krijgen ze de juiste tools om direct in het werk de koppeling te maken tussen de veiligheidskundige theorie en de praktijk. Door het volgen van deze opleiding kunnen leidinggevenden bijvoorbeeld kritischer en beter de dialoog aangaan over TRA’s, werkvergunningen en de daaruit voortkomende beheersmaatregelen.

Succes factoren
Het grootste succes van deze opleiding is dat leidinggevenden hun veiligheidskennis verbreden en die kennis beter kunnen overbrengen op de werkvloer. Hierdoor kan de vertaalslag van het kantoor naar de werkvloer beter gemaakt worden.
Een andere succesfactor is het support van het managementteam. Het managementteam zag het belang van deze opleiding in en maakte daar budget voor vrij. Hierin speelde de kwaliteit van de opleiding ook een grote rol, want het behalen van de opleiding moest voor de leidinggevenden iets betekenen. Op dit moment wordt zelfs gekeken naar de mogelijkheden om de opleiding te koppelen aan een functie, maar dit staat nog in de kinderschoenen.

Valkuilen
Tijdens het invoeren van de opleiding zijn geen valkuilen naar voren gekomen. Het risico is wel dat leidinggevenden de opleiding gaan onderschatten. De opleiding vraagt een flinke inspanning van alle deelnemers.

Borging
De leidinggevenden komen maandelijks samen, waarbij de opgedane ervaringen en leerpunten worden gedeeld. Die uitkomsten daarvan worden gebruikt bij het doorvoeren van verdere verbeteringen. De HSEQ-adviseur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de bijeenkomsten. Daarnaast krijgen de leidinggevenden in plenaire en interactieve bijeenkomsten nog meer tools en kennis mee, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen.

Evaluatie

Michiel Westerhof: “Inmiddels zijn er al 20 enthousiaste medewerkers geslaagd voor OVK.”

 

Wilt u meer informatie over deze Best Practice? Neem dan gerust contact op met NPAL.