Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen levert drinkwater. Zo simpel is het. Maar Waterbedrijf Groningen doet meer. Het levert industriewater via North Water  samen met Evides, en watertechnologie via WLN samen met WMD. Waterbedrijf Groningen wil Duurzaam zijn, met een hoofdletter D. Daarom zijn ze bezig met het vinden van oplossingen voor energievraagstukken waarin water een rol speelt. Denk daarbij aan aardwarmte, restwarmte en warmte- en/of koudeopslag (WKO).

Geworteld in de regio

Waterbedrijf Groningen is stevig geworteld in de provincie Groningen. Op tal van gebieden wordt daarom samenwerking gezocht met andere regionale partijen. Bijvoorbeeld met de gemeente Groningen (via WarmteStad in haar streven om in 2035 energie neutraal te zijn. Maar ook in de Waterketen Groningen/Noord-Drenthe, een initiatief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG), levert Waterbedrijf Groningen een actieve bijdrage aan de samenwerking in de waterketen.

North Waterlogo___northwater

Voor grote afnemers in de industrie levert Waterbedrijf Groningen ‘water op maat’. Dat gebeurt onder de vlag van North Water. Naast industriewater en demiwater levert North Water diverse oplossingen voor vraagstukken op het gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering voor bedrijven en industriële complexen zoals:

• Duurzame proceswaterfabriek Avebe
• Waterzuiveringsinstallatie voor Kisuma
• Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI)
• Zuurstofloos proceswater voor AkzoNobel Salt
• Proceswaterlevering aan Nedmag
• Duurzaam industriewater voor bedrijven Eemshaven
• Demiwaterfabriek voor Nuon

North Water verzorgt het ontwerp, de bouw en het beheer van de installaties en desgewenst ook de financiering, via het zogenoemde DBFO-concept (Design, Build, Finance & Operate).

VACATURES

Waterbedrijf Groningen neemt deel aan het directeurenplatform en de VGM Community.