Veiligheidsregio Groningen (VRG) is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in de regio Groningen. De activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid in de regio. De brandweer Groningen is één van de meest herkenbare onderdelen van de veiligheidsregio, maar er wordt ook samengewerkt met andere partners zoals Politie, GHOR, Gemeenten, Waterschappen, Provincie, Openbaar Ministerie en Defensie. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle Groningse gemeenten.

veiligheidsregioAlle brandweerkorpsen in de provincie Groningen maken deel uit van brandweer Groningen. In de regio zijn 40 brandweerposten. Twee posten worden bemenst met beroepspersoneel, de rest door vrijwilligers die ieder moment kunnen worden opgeroepen. Taken die de brandweer uitvoert zijn brandpreventie, toezicht op brandveiligheid in publieksgebouwen en BRZO-bedrijven, brand bestrijden en hulpverlening.

 

Veiligheidsregio Groningen neemt deel aan het directeurenplatform.