Bilfinger Tebodin

Bilfinger Tebodin is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en biedt opdrachtgevers wereldwijd onafhankelijke services in de volgende marktgebieden: industrie, gezondheid en voeding, olie en gas, chemie, infrastructuur, vastgoed, energie en milieu. Bilfinger Tebodin is onderdeel van Bilfinger SE, een internationaal opererende ’engineering and service’ onderneming.

Ideeën worden werkelijkheid

Bilfinger Tebodin ziet het als een uitdaging om uw ambities waar te maken, waarbij uw strategisch resultaat het uitgangspunt is. De kennis en ervaring van zo’n 4.800 consultants en engineers in verschillende industriële markten over de hele wereld staan borg voor vernieuwende oplossingen. Met kennis van de markt, van uw ambities, met visie op ontwikkelingen en met de toewijding om ieder project van A tot Z op tijd en binnen budget op te leveren. Zo maakt Bilfinger Tebodin voor u de beste ideeën werkelijkheid. Bilfinger Tebodin is in staat om uw partner te zijn op het juiste niveau. Bilfinger Tebodin biedt integrale consulting & engineering oplossingen en professioneel project- en constructiemanagement.

Optimalisatie productielocatie

Bilfinger Tebodin heeft een aantal tools ontwikkeld die ingezet kunnen worden om uw productielocatie te optimaliseren.

Hygienic Design Scan
De Hygienic Design Scan is een methode die wordt toegepast bij het analyseren van uw procesinstallatie. Om goed aan te kunnen sluiten op de informatiebehoefte zijn er twee varianten. De Basic Scan waarbij Bilfinger Tebodin de mogelijke risico’s van onder meer tankinstallaties, pompen, afsluiters en instrumentatie in één dag inventariseert en in kaart brengt. De Complete Scan, waarmee ingezoomd kan worden op bijvoorbeeld procesvoering, procesbesturing, operator interface, zonering, logistiek of bouwkundig ontwerp.
Energiescan
Op het gebied van energiebesparing is nog veel winst te behalen. Het is goed om frequent te controleren of eerder genomen maatregelen nog afdoende zijn of dat er nog meer winst te behalen is. Het besparen van energie reduceert de kosten en versterkt tevens uw concurrentiepositie. Bilfinger Tebodin komt graag op locatie om te zien wat uw bedrijf al heeft gedaan op het gebied van energiebesparing en wat de ambities zijn. Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd van de bedrijfsgegevens om inzicht te krijgen in het verbruik. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van de optimale oplossing om de gestelde doelen te realiseren.
Aardbevingsscan
In de omgeving Groningen zijn aardbevingen een belangrijk onderwerp, de impact ervan op de industrie is namelijk groot. De door Bilfinger Tebodin ontwikkelde aardbevingsscan kan gebruikt worden bij alle industriële bedrijven. De scan heeft als doel het in kaart brengen van de eventuele effecten van een aardbeving op de gehele installatie en productielocatie. Na inventarisatie van de risico’s kan bepaald worden of er aanpassingen moeten plaatsvinden aan de installaties of de locatie om de veiligheid, het milieu en de bedrijfszekerheid te waarborgen.

VACATURES

Bilfinger Tebodin neemt deel aan het directeurenplatform.