Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf dat het transport van aardgas en groen gas verzorgt. In Nederland en internationaal, onder andere via het Duitse gastransportnet van het bedrijf. Miljoenen huishoudens en industrieën in Nederland en Europa gebruiken gas als energiebron. Om gas veilig en betrouwbaar bij de eindverbruiker te krijgen beschikt Gasunie over een hoogwaardig gastransportnet. Klanten kunnen via het net hun gas laten transporteren naar de eindverbruikers. Grote industrieën zijn meestal rechtstreeks als eindgebruiker aangesloten op het gastransportnet van Gasunie.

Energiezekerheid

Het doel van het bedrijf is om de klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden. Er wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van de dienstverlening. Gasunie zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit is, bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Het bedrijf zorgt ook voor goede aansluitingen op de internationale gasstromen, bijvoorbeeld door deelname in internationale projecten. Bij het ontwikkelen van diensten en infrastructuur staat steeds de behoefte van de klant en de markt centraal. Gasunie vormt zo een belangrijke schakel  in de energiezekerheid van Nederland en Europa en dient daarmee het publiek belang.

Gasunie 03Gasunie heeft twee dochterondernemingen die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS). Gasunie beheert ook de pijpleidingverbinding naar Engeland (BBL), neemt deel in Nord Stream (gas van Rusland naar Duitsland) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. LNG (vloeibaar aardgas) is niet alleen een extra mogelijkheid voor de aanvoer van energie voor Europa, het komt ook steeds meer in de belangstelling te staan als schonere vervanger van diesel en stookolie in het wegtransport en de scheepvaart. De Gate terminal bouwt nieuwe faciliteiten om de distributie van LNG voor dit doel mogelijk te maken.

Nieuwe ontwikkelingen

Gasunie zet zich in om klimaatdoelstellingen (een volledig CO2-neutrale energievoorziening) haalbaar te maken. Via Gasunie New Energy werkt het bedrijf, samen met anderen, aan nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam groen gas (uit biomassa) en power to gas. Gasunie denkt met haar kennis en systemen een bijdrage te kunnen leveren aan energieoplossingen die duurzaam zijn en tegelijkertijd ook betrouwbaar en efficiënt. Met een sterke en slimme energie-infrastructuur kunnen de instabiele patronen van duurzame energieproductie opgevangen worden. Opslag van energie wordt daarbij steeds belangrijker. Gasunie biedt daarvoor mogelijkheden aan via dochteronderneming EnergyStock.

Het bedrijf faciliteert de groengasmarkt via dochteronderneming Vertogas, waar producenten en handelaren van groen gas terecht kunnen voor de certificering van groen gas.
Gasunie gelooft in samenwerking. Daarmee creëert het bedrijf een energievoorziening waarin zoveel mogelijk duurzame bronnen samen hun bijdrage kunnen leveren en die als systeem energetisch blijft kloppen. Zo’n energievoorziening is schoon en betrouwbaar en biedt burgers en bedrijven perspectief op een duurzame en tegelijk concurrerende economie.

Bij de N.V. Nederlandse Gasunie werken circa 1.750 medewerkers.

VACATURES

De N.V. Nederlandse Gasunie neemt deel aan het directeurenplatform en de clusters Veiligheid, Gezondheid & Milieu en WorldClassMaintenance.