Loading...
Home 2017-08-24T10:29:37+00:00

NPAL

De Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL) richt zich op versterking van de concurrentiekracht van de industrie in Noord-Nederland. Wij ondersteunen producerende bedrijven en technische dienstverleners die continu hun productiviteit willen verbeteren. Door clusters te organiseren en een supportstructuur te bieden om merkbaar en meetbaar te verbeteren.

NPAL is ontstaan vanuit de NOM en is aangesloten bij het OndernemersPlein van KvK Noord-Nederland.

DIRECTEURENPLATFORM

• Directeuren & plant/sitemanagers
• ‘Vrije ruimte’
• TOPsprekers
• Inspiratie
• NPAL Agenda

MEER INFORMATIE

OPERATIONAL EXCELLENCE

• Klantgericht
• Stabiel produceren
• Geen verspillingen
• Kortere doorlooptijd
• Top-down én bottum-up

MEER INFORMATIE

VGM NOORD-NEDERLAND

• Veilige werkplek
• Ketensamenwerking,
• Dialoog met de overheid
• VGM-convenant
• Aangesloten bij Veiligheid Voorop

MEER INFORMATIE

INDUSTRIEPLEIN NOORD

• Snijvlak industrie en arbeidsmarkt
• Duurzame inzetbaarheid
• Strategische personeelsplanning
• Uitwisseling personeel
• Techniekpromotie

MEER INFORMATIE

Klik op het logo voor een kort bedrijfsprofiel.

Kennisbank

Neem een kijkje in onze vernieuwde kennisbank voor artikelen, nieuwsbrieven, en Best Practices.

KENNISBANK
Veiligheid in de Keten

Van bottlenecks naar concrete oplossingen in zes tekeningen.

VGM Communicatie

MEER INFORMATIE
 NPAL IndustrieMonitor 2016

Noordelijke ondernemers presteren bovengemiddeld op sociale innovatie, maar op technisch vlak kan het beter…

163-0279_omslag_lr-page1

MEER INFORMATIE