Loading...
Home 2017-07-26T09:43:13+00:00

NPAL

De Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL) richt zich op versterking van de concurrentiekracht van de industrie in Noord-Nederland. Wij ondersteunen producerende bedrijven en technische dienstverleners die continu hun productiviteit willen verbeteren. Door clusters te organiseren en een supportstructuur te bieden om merkbaar en meetbaar te verbeteren.

NPAL is ontstaan vanuit de NOM en is aangesloten bij het OndernemersPlein van KvK Noord-Nederland.

DIRECTEURENPLATFORM

• Directeuren & plant/sitemanagers
• ‘Vrije ruimte’
• TOPsprekers
• Inspiratie
• NPAL Agenda

MEER INFORMATIE

OPERATIONAL EXCELLENCE

• Klantgericht
• Stabiel produceren
• Geen verspillingen
• Kortere doorlooptijd
• Top-down én bottum-up

MEER INFORMATIE

VGM NOORD-NEDERLAND

• Veilige werkplek
• Ketensamenwerking,
• Dialoog met de overheid
• VGM-convenant
• Aangesloten bij Veiligheid Voorop

MEER INFORMATIE

INDUSTRIEPLEIN NOORD

• Snijvlak industrie en arbeidsmarkt
• Duurzame inzetbaarheid
• Strategische personeelsplanning
• Uitwisseling personeel
• Techniekpromotie

MEER INFORMATIE

Klik op het logo voor een kort bedrijfsprofiel.

  NPAL Company Updates

 • Vandaag .bekijk op linkedin

  NPAL: Noordelijke ProductiviteitsAlliantie

  We hebben de afgelopen weken niet geheel stilgezeten. Er staan weer nieuwe inspirerende Best Practices van een aantal mooie bedrijven op onze Kennisbank!  https://lnkd.in/giePvjU Onder andere van Eekels Technology over Vitaal Vakmanschap, Teijin Aramid over Visual Performance Borden, Kampen Industrial Care over revisierapportages en van QSIL hebben we maar liefst twee succesverhalen mogen plaatsen: over de Organisatieverandering naar Operationele Groepen en over het Werkgelegenheidsplan t.b.v. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Leren van en met elkaar, veel leesplezier!

 • 1 Maanden, 5 Dagen .bekijk op linkedin

  NPAL: Noordelijke ProductiviteitsAlliantie

  De laatste NPAL bijeenkomst voor de zomerstop vond plaats met het QRM cluster bij AP Nederland o.l.v. Jan de Ridder. AP heeft in korte tijd enorme stappen gezet om steeds meer tot een continu verbeterorganisatie te komen. De flinke dosis enthousiame en trots heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Aansluitend vond een interessante en leerzame Masterclass van Jan Riezebos over planning en aansturing plaats. Met specifiek aandacht voor POLCA als controle(=beheers) methode. Visual Management en heldere autorisatie helpt hierbij. Voorwaarden voor een dergelijk systeem is dat er sprake is van discipline en dat eigenaarschap en autorisatie daar wordt gelegd waar het gebeurt; op de werkvloer dus.

 • 1 Maanden, 6 Dagen .bekijk op linkedin

  NPAL: Noordelijke ProductiviteitsAlliantie

  Trots dat we al bijna 250 volgers hebben, bedankt! Dit geeft ons de kans om NPAL-deelnemers en anderen op de hoogte te houden van ontwikkelingen, initiatieven en best practices op het gebied van o.a. VGM, Operational Excellence en Duurzame Inzetbaarheid binnen de noordelijke industrie. Nu de zomerperiode aanbreekt, zullen er tot september geen clusteractiviteiten plaatsvinden en daardoor minder updates worden geplaatst. We willen deze kans wel graag pakken om jullie te vragen wat jullie graag lezen op onze LinkedIn-pagina: zijn de berichten over onze cluster en community activiteiten interessant genoeg? Lezen jullie graag ook meer best practices terug of zouden we bijvoorbeeld online discussies over de besproken thema's kunnen faciliteren? Laat het ons weten door hieronder te reageren!

 • 1 Maanden, 9 Dagen .bekijk op linkedin

  NPAL: Noordelijke ProductiviteitsAlliantie

  Weekend-leestip van een van onze deelnemers: de Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2016, die op 24 mei verscheen. Uit de monitor blijkt onder meer dat Noord-Nederland (Groningen/Drenthe/Friesland) het hoogst scoort op het percentage bedrijven zonder overtredingen in vergelijking tot de andere regio’s. Van de 360 in 2016 geïnspecteerde Brzo-bedrijven hebben er 216 (60%) één of meer overtredingen. In onze regio werden 39 bedrijven geïnspecteerd, waarbij bij 36% van de bedrijven een overtreding werd geconstateerd. Lees hier het rapport terug: https://lnkd.in/gqr5X9g

 • 1 Maanden, 10 Dagen .bekijk op linkedin

  NPAL: Noordelijke ProductiviteitsAlliantie

  Interessant middag bij Waterbedrijf Groningen (locatie Glimmen) met de VGM Community met Eddy Rosendaal. Hier wordt het gestructureerd werken van de Leanfilosofie gehanteerd om bewust veilig werken laag in de organisatie te leggen. Bijvoorbeeld door 5S te relateren aan veiligheid. ''VGWM voor en door de werkvloer''. Door het gesprek regelmatig te voeren en gevaarlijke situaties te delen worden medewerkers bewust gemaakt van de noodzaak om veilig te werken. Onveilige situaties ontstaan meestal niet door onwil. De boodschap is: doe het niet voor het bedrijf of de veiligheidskundige, maar voor jezelf, je eventuele partner en je kinderen. Het gaat allemaal om de intrinsieke motivatie.

Kennisbank

Neem een kijkje in onze vernieuwde kennisbank voor artikelen, nieuwsbrieven, en Best Practices.

KENNISBANK
Veiligheid in de Keten

Van bottlenecks naar concrete oplossingen in zes tekeningen.

VGM Communicatie

MEER INFORMATIE
 NPAL IndustrieMonitor 2016

Noordelijke ondernemers presteren bovengemiddeld op sociale innovatie, maar op technisch vlak kan het beter…

163-0279_omslag_lr-page1

MEER INFORMATIE